Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2018-01-18 14:35:06Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-01-18 14:34:58RozstrzygnięciaKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-01-18 14:32:15Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-01-18 14:32:13RozstrzygnięciaKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-01-18 14:30:53RozstrzygnięciaKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-01-18 14:24:42RozstrzygnięciaKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-01-18 14:18:19Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-01-18 14:18:08ZDP-GIZ.2610.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wycinka drzew usytuowanych na terenach gmin powiatu słupskiego w ciągu dróg powiatowych wraz z uprzątnięciem terenu po zakończeniu usługi"Kobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-01-18 14:17:46ZDP-GIZ.2610.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wycinka drzew usytuowanych na terenach gmin powiatu słupskiego w ciągu dróg powiatowych wraz z uprzątnięciem terenu po zakończeniu usługi"Kobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-01-18 14:17:39zawiadomienie o wyborze drzewa - 18.01.2018.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2018-01-18 14:16:38ZDP-GIZ.2610.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wycinka drzew usytuowanych na terenach gmin powiatu słupskiego w ciągu dróg powiatowych wraz z uprzątnięciem terenu po zakończeniu usługi"Kobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-01-18 14:16:36ZDP-GIZ.2610.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wycinka drzew usytuowanych na terenach gmin powiatu słupskiego w ciągu dróg powiatowych wraz z uprzątnięciem terenu po zakończeniu usługi"Kobusiński MaciejUtworzenie dokumentu
2018-01-18 13:53:25Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-01-18 13:53:20ZDP-GIZ.2611.19.2017.4.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „ Zakup kruszyw do remontów cząstkowych oraz do bieżącego utrzymania dróg wg potrzeb ZDP Słupsk” Kobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-01-18 13:53:09zawiadomienie o wyborze kruszywa - 18.01.2018.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2018-01-18 13:51:52ZDP-GIZ.2611.19.2017.4.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „ Zakup kruszyw do remontów cząstkowych oraz do bieżącego utrzymania dróg wg potrzeb ZDP Słupsk” Kobusiński MaciejUtworzenie dokumentu
2018-01-18 13:51:24ZDP-GIZ.2611.18.2017.4.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk” Kobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-01-18 13:51:10zawiadomienie o wyborze transport - 18.01.2018.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2018-01-18 13:49:18ZDP-GIZ.2611.18.2017.4.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk” Kobusiński MaciejUtworzenie dokumentu
2018-01-17 08:40:06Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-01-17 08:35:14Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-01-17 08:35:14Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-01-17 08:19:31MENU LEWEKobusiński MaciejAktualizacja menu
2018-01-15 15:24:54Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-01-15 15:24:52Plan postępowań o udzielenie zamówieńKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu