Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2018-05-18 13:09:50Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-05-18 13:06:49Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-05-18 13:06:44Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-05-18 13:06:39ZDP-GIZ.2611.12.2018 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Stowięcino-Podole Wielkie (gmina Główczyce)Kobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-05-18 12:52:02ZDP-GIZ.2611.12.2018 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Stowięcino-Podole Wielkie (gmina Główczyce)Kobusiński MaciejUtworzenie dokumentu
2018-05-18 12:44:15zał. nr 11 STWiOR.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2018-05-18 12:44:09zał. nr 10 Formularz kosztorysu ofertowego.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2018-05-18 12:44:08zał. nr 9 Formularz przedmiaru robót.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2018-05-18 12:44:07zał. nr 8 Umowa.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2018-05-18 12:44:05zał. nr 7 Oświadcz. o posiad. uprawn..pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2018-05-18 12:44:04zał. nr 6 Wykaz osób.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2018-05-18 12:44:03zał. nr 5 Wykaz robót.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2018-05-18 12:44:03zał. nr 4 Oświadcz. dot. przynależn.do gr.kapitał..pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2018-05-18 12:44:02zał. nr 3 Oświadcz. dot. przesłan.wyklucz..pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2018-05-18 12:44:01zał. nr 2 Oświadcz. dot. speł.war.udz.w post..pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2018-05-18 12:44:01zał. nr 1 Formularz oferty.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2018-05-18 12:44:00II. SIWZ.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2018-05-18 12:43:59I. Ogłoszenie.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2018-05-15 14:23:12Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-05-15 14:23:09Informacje z otwarcia ofertKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-05-15 14:22:33Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-05-15 14:22:29ZDP-GIZ.2611.11.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - “Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadaniaKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-05-15 14:21:21ZDP-GIZ.2611.11.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - “Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadaniaKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2018-05-15 14:21:13informacje z otwarcia paliwa 15.05.2018.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2018-05-15 14:20:38ZDP-GIZ.2611.11.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - “Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadaniaKobusiński MaciejUtworzenie dokumentu