Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Z ARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W SŁUPSKU

76-200 Słupsk tel.0-59-842-07-30

ul. Słoneczna 16e tel.0-59-842-02-69

Słupsk, dn. 17.10.2018r.

ZDP-GIZ.2610.2018

 

INFORMACJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


 

Zamawiający uprzejmie informuje wszystkich wykonawców, którzy byli zainteresowani zamówieniem dot. robót budowlanych pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce (gmina Główczyce)” , że Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku jest zmuszony do unieważnienia przedmiotowego postępowania ze względu na to, że złożona oferta cenowa przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotowego zadania.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Unieważnienie do pobrania w formacie pdf