Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

REJESTRY

 

 

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji

 


1.Rejestr własnych aktów normatywnych prowadzi Sekcja Administracyjna

2.Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej prowadzi Sekretariat tj. - Sekcja Administracyjna

3.Rejestr umów prowadzi Sekcja Finansowa

4.Rejestr zamówień publicznych prowadzi Sekcja Inwestycji i Zamówień Publicznych

5.Rejestr decyzji administracyjnych prowadzi Sekcja Utrzymania Dróg i Mostów

6.Rejestr pieczęći służbowych prowadzi Sekcja Administracyjna

 

7. Rejestr umów prowadzi Sekcja Organizacyjna