Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

S E K R E T A R I A T

Imię i Nazwisko

Roksana Kapustyńska

Stanowisko

Sekretarka

telefon, centrala

59/ 8 420 730 

Fax 

59/ 8 420 284

e-mail 

sekretariat@zdp.slupsk.pl

Godziny pracy

7.00 do 15.00

Numer pokoju

pokój nr 15, I piętro