Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

     ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

                 W SŁUPSKU


76-200 Słupsk tel.0-59-842-07-30
ul. Słoneczna 16e fax.0-59-842-02-84
NIP 839-25-73-515 REGON 770983124

 

___________________________________________________________

                                                Słupsk 10.11.2016r.

ZDP-GIZ.2611.19.3.2016

 

 

Zawiadomienie o częściowym rozstrzygnięciu postępowania tj. wyborze najkorzystniejszych ofert dot. zadań:3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,18,19,21,23,25,26,28,29,30,31,32,34,36,41,42

oraz częściowe unieważnienie postępowania na poszczególne zadania dot. zadań: 1,2,6,13,15,20,22,24,27,33,35,37,38,39,40

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831,996 i 1020), realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsksezon zimowy 2016/2017 przeprowadzonego w dniu 07.11.2016r. do godz. 9.00 wpłynęło 16 ofert.

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą” zawiadamia Wykonawców, iż w niniejszym przetargu zgodnie z normą prawną zawartą w art. 91 ust. 1 ustawy wybrano najkorzystniejsze oferty na poszczególne zadania złożone przez firmy:

 

Na zadanie nr 3 wybrano ofertę nr 3:

Firma Usługowa Handlowa „Usługi Ziemne” Andrzej Łój, ul. Słowiańska 6/17, 76-200 Słupsk

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 3) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała ilość punktów, tj. 87,00, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 27pkt.).

 

Na zadanie nr 4 wybrano ofertę nr 14 firmy:

LEMAR” Leszek Bigus, 77-132 Niezabyszewo 73c

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęły 2 oferty. Oferta w/w firmy (oferta nr 14) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 87,00 w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 27pkt.).

Natomiast oferta nr 9 firmy:

AUTO COMPLEX” Paweł Józkowski, ul. Przemysłowa 14, 77-116 Czarna Dąbrówka

uzyskała liczbę punktów: 83,00 w kryterium oceny ofert (cena-56pkt. za zapewnienie sprzętu 27pkt.)


 

Na zadanie nr 5 wybrano ofertę nr 14 firmy:

LEMAR” Leszek Bigus, 77-132 Niezabyszewo 73c

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 14) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała ilość punktów, tj. 87,00, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 27pkt.).

 

Na zadanie nr 6

zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Zamawiający unieważnia postępowanie

 

Do dnia 07.11.2016r. do godziny 900 wpłynęła 1 oferta nr 10 firmy:

 

ADK SERVICE-Daniel Maj, ul. Arciszewskiego 5/3, 76-200 Słupsk

Uzasadnienie:

Faktyczne:

Wartość oferty złożonej w w/w przetargu przekracza środki finansowe jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

Prawne:

Na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004r., który brzmi: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

 

 

Na zadanie nr 7 wybrano ofertę nr 14 firmy:

LEMAR” Leszek Bigus, 77-132 Niezabyszewo 73c

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 14) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała ilość punktów, tj. 87,00, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 27pkt).


 

Na zadanie nr 8 wybrano ofertę nr 13 firmy:

Gospodarstwo Rolne Eugeniusz Krycki, Motarzyno 4, 76-248 Dębnica Kaszubska

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 13) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).


 

Na zadanie nr 9 wybrano ofertę nr 16 firmy:

Sklep Spożywczo – Przemysłowy Jarosław Wyka, Mielno 42, 76-248 Dębnica Kaszubska

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 16) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).


 

Na zadanie nr 10 wybrano ofertę nr 6 firmy:

Zakład Usługowo-Handlowy FORTROL Czesław Trzeciński, 77-232 Barcino 14A

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 6) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała ilość punktów, tj. 87,00, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 27pkt).


 

Na zadanie nr 11 wybrano ofertę nr 12 firmy:

Usługi Transportowo - Ziemne Andrzej Sosnówka, ul. Gellerta 12, 76-200 Słupsk

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 12) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała ilość punktów, tj. 74, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 14pkt).


 

Na zadanie nr 12 wybrano ofertę nr 5 firmy:

Firma Usługowo Handlowa Sylwester Gralak, Witkowo 16, 76-214 Smołdzino

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 5) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).


 

Na zadanie nr 13

zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Zamawiający unieważnia postępowanie

 

Do dnia 07.11.2016r. do godziny 900 wpłynęła 1 oferta nr 1 firmy:

 

KamRom Kamil Romanowski, Siecie 40/1, 76-214 Smołdzino

Uzasadnienie:

Faktyczne:

Wartość oferty złożonej w w/w przetargu przekracza środki finansowe jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

Prawne:

Na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004r., który brzmi: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

 

Na zadanie nr 14 wybrano ofertę nr 5 firmy:

Firma Usługowo Handlowa Sylwester Gralak, Witkowo 16, 76-214 Smołdzino

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 5) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).

 

Na zadanie nr 15

zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Zamawiający unieważnia postępowanie

 

Do dnia 07.11.2016r. do godziny 900 wpłynęły 2 oferty nr 10 firmy:

 

ADK SERVICE-Daniel Maj, ul. Arciszewskiego 5/3, 76-200 Słupsk

oraz nr 11 firmy:

Firma Usługowo-Handlowa Basarab Jarosław, Wrzeście 50, 76-200 Słupsk

Uzasadnienie:

Faktyczne:

Wartość ofert złożonych w w/w przetargu przekraczają środki finansowe jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

Prawne:

Na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004r., który brzmi: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

 

Na zadanie nr 16 wybrano ofertę nr 9 firmy:

AUTO COMPLEX” Paweł Józkowski, ul. Przemysłowa 14, 77-116 Czarna Dąbrówka

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 9) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała ilość punktów, tj. 87,00, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 27pkt).

 

Na zadanie nr 17 wybrano ofertę nr 2 firmy:

Firma Usługowo Handlowa Grzegorz Kopciński, 84-352 Wicko 72 A

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 2) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).

 

Na zadanie nr 18 wybrano ofertę nr 5 firmy:

Firma Usługowo Handlowa Sylwester Gralak, Witkowo 16, 76-214 Smołdzino

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 5) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).

 

Na zadanie nr 19 wybrano ofertę nr 8 firmy:

Usługi Transportowe Mirosław Zabiegły, Gostkowo 4, 76-220 Główczyce

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 8) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).


 

Na zadanie nr 20

zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Zamawiający unieważnia postępowanie

 

Do dnia 07.11.2016r. do godziny 900 wpłynęła 1 oferta nr 15 firmy:

Usługi Transportowe Adam Duda, ul. 22 Lipca 12/16, 76-220 Główczyce

Uzasadnienie:

Faktyczne:

Wartość oferty złożonej w w/w przetargu przekracza środki finansowe jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

Prawne:

Na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004r., który brzmi: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

 

Na zadanie 21 wybrano ofertę nr 9 firmy:

AUTO COMPLEX” Paweł Józkowski, ul. Przemysłowa 14, 77-116 Czarna Dąbrówka

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 9) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).

 

Na zadanie nr 22

zgodnie z normą prawną zawartą w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Zamawiający unieważnia postępowanie

 

Do dnia 07.11.2016r. do godziny 900 wpłynęła 1 oferta nr 1 firmy:

KamRom Kamil Romanowski, Siecie 40/1, 76-214 Smołdzino

Uzasadnienie:

Faktyczne:

Wartość oferty złożonej w w/w przetargu przekracza środki finansowe jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia.

Prawne:

Na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004r., który brzmi: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty


 

Na zadanie 23 wybrano ofertę nr 14 firmy:

LEMAR” Leszek Bigus, 77-132 Niezabyszewo 73c

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 14) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).

 

Na zadanie 25 wybrano ofertę nr 13 firmy:

Gospodarstwo Rolne Eugeniusz Krycki, Motarzyno 4, 76-248 Dębnica Kaszubska

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 13) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).

 

Na zadanie nr 26 wybrano ofertę nr 6 firmy:

Zakład Usługowo-Handlowy FORTROL Czesław Trzeciński, 77-232 Barcino 14A

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 6) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).

 

Na zadanie 28 wybrano ofertę nr 13 firmy:

Gospodarstwo Rolne Eugeniusz Krycki, Motarzyno 4, 76-248 Dębnica Kaszubska

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 13) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).

 

Na zadanie 29 wybrano ofertę nr 14 firmy:

LEMAR” Leszek Bigus, 77-132 Niezabyszewo 73c

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 14) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).

 

Na zadanie 30 wybrano ofertę nr 14 firmy:

LEMAR” Leszek Bigus, 77-132 Niezabyszewo 73c

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 14) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).

 

Na zadanie 31 wybrano ofertę nr 14 firmy:

LEMAR” Leszek Bigus, 77-132 Niezabyszewo 73c

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 14) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).

 

Na zadanie 32 wybrano ofertę nr 4 firmy:

Firma Usługowa Handlowa „Usługi Ziemne” Andrzej Łój, ul. Słowiańska 6/17, 76-200 Słupsk

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 4) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).

 

Na zadanie 34 wybrano ofertę nr 5 firmy:

Firma Usługowo Handlowa Sylwester Gralak, Witkowo 16, 76-214 Smołdzino

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 5) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).

 

Na zadanie 36 wybrano ofertę nr 7 firmy:

Usługi Ziemno-Transportowe TRANS-KOP Jacek Czarnowski, ul. Akacjowa 18, 76-231 Damnica

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 7) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).

 

Na zadanie 41 wybrano ofertę nr 14 firmy:

LEMAR” Leszek Bigus, 77-132 Niezabyszewo 73c

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 14) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).

 

Na zadanie 42 wybrano ofertę nr 14 firmy:

LEMAR” Leszek Bigus, 77-132 Niezabyszewo 73c

Uzasadnienie: do dnia 07.11.2016r. do godz. 09:00 na w/w zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta w/w firmy (oferta nr 14) została zaakceptowana przez Zamawiającego i uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100, w kryterium oceny oferty (cena-60pkt. za zapewnienie sprzętu 40pkt).

 

Zamawiający również informuje o częściowym unieważnieniu postępowania dot. zadania nr: 1,2,24,27,33,35,37,38,39,40,

 

Zgodnie z art. 93 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831,996 i 1020), Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe na w/w zadania o nr 1,2,24,27,33,35,37,38,39,40,

 

Uzasadnienie:

Do dnia 07.11.2016r. do godz. 9.00 nie wpłynęła żadna oferta na w/w zadania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004r., który brzmi: nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; - Zamawiający unieważnia postępowanie na w/w zadania

 

 

Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku informuje wybranego Wykonawcę na zadanie nr: 4 o zobowiązaniu podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni w oparciu o art. 94, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831,996 i 1020) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, natomiast wszystkim pozostałym wybranym Wykonawcom na pozostałe zadania, Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku przypomina o zobowiązaniu podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z art. 94, ust. 2, pkt. 1 litera a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 2004r. .