Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

D Y R E K T O R

Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

mgr inż. Mariusz Ożarek

 

 

kontakt:

telefon 59/8 420 730

fax 59/ 8 420 284

komórka 668 188 491

e-mail mozarek@zdp.slupsk.pl

 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy piątek, w godzinach od 13.45 do 15.45

po uprzednim umówieniu się:

- osobiście w sekretariacie ZDP w Słupsku,

- telefonicznie pod numerem telefonu: 59/84-20-730

- elektronicznie: sekretariat@zdp.slupsk.pl
Kompetencje Dyrektora

Oświadczenie majątkowe Dyrektora