Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DYREKTORA

 

Oświadczenia majątkowe Dyrektora ZDP publikowane są na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Słupsku.

 

adres strony: https://bip.powiat.slupsk.pl/dokumenty/545