Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku został powołany z dniem 1 stycznia 1999 r uchwałą Nr III/17/98 r Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku i działa w szczególności na podstawie poniższych przepisów:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

3. Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych

4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

5. Ustawu z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

 

Działalność gospodarcza dla realizacji zadań, określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych i statucie, może być prowadzona przez Zarząd Dróg powiatowych w Słupsku w formach określonych w ustawie z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

 

Siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku jest miasto Słupsk.

 

Zakres działania Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku obejmuje obszar administracyjny powiatu słupskiego.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku jest jednostką budżetową i powiatową jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu Słupskiego wykonuje obowiązki zarządcy dróg i kieruje ruchem na drogach powiatowych.