Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, zwany dalej ZDP, został powołany z dniem 1 stycznia 1999 r uchwałą Nr III/17/98 r Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 1998 r w sprawie powołania Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku i działa w szczególności na podstawie poniższych przepisów:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

3. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych

4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym

5. Ustawu z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego

 

Działalność gospodarcza dla realizacji zadań, określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych i statucie, może być prowadzona przez ZDP w formach określonych w ustawie z dnia  27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

 

Siedzibą ZDP jest miasto Słupsk.

 

Zakres działania ZDP obejmuje obszar administracyjny powiatu słupskiego.

 

Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką budżetową i powiatową jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu Słupskiego wykonuje obowiązki zarządcy dróg i kieruje ruchem na drogach powiatowych.