Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

D Y R E K T O R

Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

 

mgr inż. Mariusz Ożarek

 

kontakt:

telefon 59/8 420 730

fax 59/ 8 420 284

komórka 668 188 491

e-mail mozarek@zdp.slupsk.pl

 

 

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy piątek

w godzinach od 14.00 do 15.00
Kompetencje Dyrektora

Oświadczenie majątkowe Dyrektora