Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku umieszcza w załącznikach, koncepcję projektową dla przebudowy drogi powiatowej 1139G na odcinku Damnica – Główczyce na terenie gmin Damnica i Główczyce, wraz z opisem technicznym, planem orientacyjnym oraz formularzem dot. możliwości złożenia uwag w przedmiotowej sprawie.

 

Uwagi można składać do 31.10.2020r., drogą pocztową na adres Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku lub drogą elekroniczną: sekretariat@zdp.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz w sprawie uwag do koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1139G do pobrania w formacie odt.

2. Formularz w sprawie uwag do koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1139G do pobrania w formacie pdf.

3. Opis techniczny

4. Plan orientacyjny cz. 1

5. Plan orientacyjny cz. 2

6. Plan sytuacyjny cz.1

7. Plan sytuacyjny cz.2

8. Plan sytuacyjny cz.3

9. Plan sytuacyjny cz.4

10. Plan sytuacyjny cz.5

11. Plan sytuacyjny cz.6

12. Plan sytuacyjny cz.7

13. Plan sytuacyjny cz.8

14. Plan sytuacyjny cz.9

15. Plan sytuacyjny cz.10

16. Plan sytuacyjny cz.11

17. Plan sytuacyjny cz.12

18. Plan sytuacyjny cz.13

19. Plan sytuacyjny cz.14

20. Plan sytuacyjny cz.15

21. Plan sytuacyjny cz.16

22. Plan sytuacyjny cz.17

23. Plan sytuacyjny cz.18

24. Plan sytuacyjny cz.19

25. Plan sytuacyjny cz.20

26. Plan sytuacyjny cz.21

27. Plan sytuacyjny cz.22

28. Plan sytuacyjny cz.23

29. Plan sytuacyjny cz.24

30. Plan sytuacyjny cz.25

31. Plan sytuacyjny cz.26

32. Plan sytuacyjny cz.27

33. Plan sytuacyjny cz.28

34. Plan sytuacyjny cz.29

35. Plan sytuacyjny cz.30

36. Plan sytuacyjny cz.31

37. Plan sytuacyjny cz 32

38. Plan sytuacyjny cz.33

39. Plan sytuacyjny cz.34