Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

EWIDENCJE, REJESTRY, ARCHIWA,

 

 

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji

 


1.Rejestr własnych aktów normatywnych
prowadzi Sekcja Organizacyjno – Administracyjna

2.Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
prowadzi Sekretariat

3.Rejestr umów
prowadzi Sekcja Finansowa

4.Rejestr zamówień publicznych
prowadzi Sekcja Inwestycji i Zamówień Publicznych

5.Rejestr decyzji administracyjnych
prowadzi Sekcja Utrzymania Dróg i Mostów

6.Rejestr pieczęći służbowych
prowadzi Sekcja Organizacyjno – Administracyjna