Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku umieszcza w załącznikach, koncepcję projektową dla przebudowy drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce-Izbica (Gmina Główczyce), wraz z opisem technicznym, planem orientacyjnym oraz formularzem dot. możliwości złożenia uwag w przedmiotowej sprawie.

 

Uwagi można składać do 28.02.2022r., drogą pocztową na adres Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku lub drogą elekroniczną: sekretariat@zdp.slupsk.pl

 

 

 

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz w sprawie uwag do koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1128G i 1127G do pobrania w formacie odt.

2. Formularz w sprawie uwag do koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1128G i 1127G do pobrania w formacie pdf.

3. Prezentacja

4. Strona tytułowa

5. Opis techniczny

6. Plan sytuacyjny cz.1

7. Plan sytuacyjny cz.2

8. Plan sytuacyjny cz.3

9. Plan sytuacyjny cz.4

10. Plan sytuacyjny cz.5

11. Plan sytuacyjny cz.6

12. Plan sytuacyjny cz.7

13. Przekroje normalne