Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku umieszcza w załącznikach koncepcję projektowanego układu drogowego dla przebudowy drogi powiatowej nr 1163G

na odcinku Płocko – DW 206 przedstawioną w dniu 22.06.2023 r. w ramach konsultacji społecznych oraz formularz dot. możliwości złożenia uwag w przedmiotowej sprawie.

 

Uwagi można składać do  07.07.2023r. drogą pocztową na adres Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku lub drogą elektroniczną: sekretariat@zdp.slupsk.pl

 

Jednocześnie tut. Zarząd informuje, że ww. termin  jest nieprzekraczalny – liczy się data stempla pocztowego bądź data wpływu na sekretariat lub podany wyżej adres e-mail.

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Plan sytuacyjny cz 1

 

2. Plan sytuacyjny cz 2

 

3. Plan sytuacyjny cz 3

 

4. Plan sytuacyjny cz 4

 

5. Plan sytuacyjny cz 5

 

6. Plan sytuacyjny cz 6

 

7. Plan sytuacyjny cz 7