Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku umieszcza w załącznikach, koncepcję projektową dla przebudowy drogi powiatowej 1135G na odcinku Damnica – Mrówczyno w gminie Damnica, wraz z opisem technicznym oraz formularzem dot. możliwości złożenia uwag w przedmiotowej sprawie.

 

Uwagi można składać do 31.10.2020r., drogą pocztową na adres Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku lub drogą elekroniczną: sekretariat@zdp.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz w sprawie uwag do koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1135G do pobrania w formacie odt.

2. Formularz w sprawie uwag do koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1135G do pobrania w formacie pdf.

3. Opis techniczny

4. Plan sytuacyjny cz.1

5. Plan sytuacyjny cz.2

6. Plan sytuacyjny cz.3

7. Plan sytuacyjny cz.4

8. Plan sytuacyjny cz.5

9. Plan sytuacyjny cz.6

10. Plan sytuacyjny cz.7