Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku umieszcza w załącznikach koncepcję projektowanego układu drogowego dla przebudowy dróg powiatowych nr 1111G i 1110G przedstawioną w dniu 21.06.2023 r. w ramach konsultacji społecznych oraz formularz dot. możliwości złożenia uwag w przedmiotowej sprawie.

 

Uwagi można składać do  06.07.2023r. drogą pocztową na adres Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku lub drogą elektroniczną: sekretariat@zdp.slupsk.pl

 

Jednocześnie tut. Zarząd informuje, że ww. termin jest nieprzekraczalny – liczy się data stempla pocztowego bądź data wpływu na sekretariat lub podany wyżej adres e-mail.

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Plan sytuacyjny cz 1

2. Plan sytuacyjny cz 2

3. Plan sytuacyjny cz 3

4. Plan sytuacyjny cz 4

5. Plan sytuacyjny cz 5

6. Plan sytuacyjny cz 6

7. Plan sytuacyjny cz 7