Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

!!!UWAGA!!!

WAŻNY KOMUNIKAT Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

 

 

UWAGA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku przypomina, że zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622) właściciele nieruchomości odpowiadają za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż tych nieruchomości.

 

Dane adresowe

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Słoneczna 16 E

76-200 Słupsk

 

tel. 59/ 8 420 730

fax 59/ 8 420 284

 

e-mail zdp@zdp.slupsk.pl

e-mail sekretariat@zdp.slupsk.pl

plaforma ePupap   /zdpslupsk/SkrytkaESP

NIP 839-25-73-515

REGON 770983124

 

Jednostka organizacyjna posiada oddziały terenowe - Obwody Drogowe.

Dane na ich temet są zamieszczone w dalszej części strony.

 

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Godziny przyjęć interesantów

Pracownicy komórek i sekcji przyjmują interesantów

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.15 do 14.45

 

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy piątek

w godzinach od 13.45 do 14.45