Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2022-11-26 09:38:17ZDP-GIZ.2611.23.2022Dobrynin WiktorAktualizacja dokumentu
2022-11-26 09:38:0723-4 odpowiedzi na pytania do SWZ.pdfDobrynin WiktorDodanie pliku
2022-11-26 09:37:11ZDP-GIZ.2611.23.2022Dobrynin WiktorAktualizacja dokumentu
2022-11-26 09:37:0523-4 odpowiedzi na pytania do SWZ.pdfDobrynin WiktorDodanie pliku
2022-11-26 09:27:48ZDP-GIZ.2611.23.2022Dobrynin WiktorAktualizacja dokumentu
2022-11-26 09:21:52ZDP-GIZ.2611.23.2022Dobrynin WiktorAktualizacja dokumentu
2022-11-26 09:20:10Zał. nr 17 STWiOR_zieleń.pdfDobrynin WiktorDodanie pliku
2022-11-26 09:19:50Zał. nr 11 STWiOR_branża_drogowa zakt. w dniu 25.11.2022 r..pdfDobrynin WiktorDodanie pliku
2022-11-26 09:12:13ZDP-GIZ.2611.23.2022Dobrynin WiktorAktualizacja dokumentu
2022-11-26 09:11:21zał. nr 9 Kosztorys ofertowy z dnia 25.11.2022.pdfDobrynin WiktorDodanie pliku
2022-11-26 09:10:48zał. nr 8 Przedmiar z dnia 25.11.2022.pdfDobrynin WiktorDodanie pliku
2022-11-26 09:09:32Zał. nr 1 Formularz oferty z dnia 25.11.2022.pdfDobrynin WiktorDodanie pliku
2022-11-26 09:08:01Zał. nr 7 Projekt umowy z dnia 25.11.2022.pdfDobrynin WiktorDodanie pliku
2022-11-26 09:06:52edytowalne.zipDobrynin WiktorDodanie pliku
2022-11-26 09:02:4923-4 odpowiedzi na pytania do SWZ.pdfDobrynin WiktorDodanie pliku
2022-11-26 09:02:2423-3 odpowiedzi na pytania do SWZ.pdfDobrynin WiktorDodanie pliku
2022-11-26 09:01:5623-2 odpowiedzi na pytania do SWZ.pdfDobrynin WiktorDodanie pliku
2022-11-26 09:01:2623-1 odpowiedzi na pytania do SWZ.pdfDobrynin WiktorDodanie pliku
2022-11-26 09:00:23I. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdfDobrynin WiktorDodanie pliku
2022-11-25 19:16:13ZDP-GIZ.2611.25.2022 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (miasto Ustka)”Dobrynin WiktorAktualizacja dokumentu
2022-11-25 19:16:07Zał. nr 7 Projekt umowy zakt. w dniu 25.11.2022 r.pdfDobrynin WiktorDodanie pliku
2022-11-25 19:15:40Zał. nr 7 Projekt umowy zakt. w dniu 25.11.2022 r.pdfDobrynin WiktorDodanie pliku
2022-11-25 18:55:40ZDP-GIZ.2611.25.2022 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (miasto Ustka)”Dobrynin WiktorAktualizacja dokumentu
2022-11-25 18:52:24ZDP-GIZ.2611.25.2022 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G ul. Kopernika w Ustce (miasto Ustka)”Dobrynin WiktorAktualizacja dokumentu
2022-11-25 18:52:1925-1 wyjaśnienia treści SWZ.pdfDobrynin WiktorDodanie pliku