Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Klauzula informacyjna i zgody dla kandydatów do zatrudnienia

 

KLAUZULA ZGODY

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,

    76-200 Słupsk, ul. Słoneczna 16e,

  • kontakt z inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku możliwy jest pod numerem telefonu: 662078280 lub adresem e-mail: edyta.kancelaria@wp.pl

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji,

  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostepu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.