Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
Słupsk, dnia 05.05.2011 r

O G Ł O S Z E N I E
o przetargu ustnym na sprzedaż sprzętu


NAZWA I SIEDZIBA JEDNOSTKI

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Słoneczna 16 e, 76-200 SŁUPSK
NIP 839-25-73-515
tel 059/8420-730 fax 059/8420-284

TRYB POSTĘPOWANIA PRZETARG USTNY

MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

termin 17.05.2011 r godzina 9.00
miejsce ZDP Słupsk, ul. Słoneczna 16 e, sala nr 17

MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZĘT

ZDP Słupsk, Obwód Drogowy Nr 1 ul. Słoneczna 16 e, w dniach roboczych
tj 04.05.2011 do 15.05.2011 w godzinach 7.30 - 14.00

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Koparko-ładowarka “OSTRÓWEKâ€? (niesprawna)
typ K – 0162, rok produkcji 1990,


WYSOKOŚC WADIUM ORAZ SPOSÓB I TERMIN JEGO WNIESIENIA

Wadium w kwocie 100,00 zł należy wpłacić przelewem lub gotówką w kasie
ZDP Słupsk na najpóźniej w przeddzień licytacji
tj do dnia 16.05. 2011 r do godz. 14.00
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA O/Gdańsk Ekspozytura w Słupsku
25 1540 1098 2001 5550 2256 0002 z dopiskiem „ wadium – OSTRÓWEK â€?

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 1.000,00 PLN

DODATKOWE INFORMACJE
Osoba przystępująca do licytacji winna okazać się dowodem wpłaty wadium, dowodem tożsamości , posiadać numer NIP;Słupsk, dnia 05.05.2011 r