Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
Słupsk, dn. 04.10.2012r.
ZDP.GI Z/U.343.13-7.2012
WYJAŚNIENIE SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem – pismo fax z dnia 03.10.2012r. dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro na roboty budowlane pn.:

"Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk"

dot. pytania nr 1 cyt:

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami prosimy o potwierdzenie, że roboty objęte danym zleceniem kierownika obwodu stanowią "etap robót", o którym mowa w postanowienich umowy.

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający potwierdza, że roboty objęte danym zleceniem kierownika obwodu stanowią "etap robót", który powinien być odebrany a następnie rozliczony.


ZAŁĄCZNIKI:
1. ZDP.GI Z/U.343.13-7.2012