Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Biuletyn Informacji PublicznejBiuletyn Informacji Publicznej - w skrócie BIP, urzędowy publikator teleinformatyczny umożliwiający zainteresowanym, bez pośrednictwa urzędu, wyszukanie i zapoznanie się
z pożądaną informacją.