Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Kontrole zewnętrzne 2012 rokProtokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się
w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,
ul. Słoneczna 16 E, 76-200 Słupsk


1.Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4
Termin kontroli: 25.04.2010 – 25.04.2010
Zakres przedmiotowy :
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 01.07.2010

2.Urząd Marszłkowski Województwa Pomorskiego – Gdańsk
Termin kontroli: 30.11.2012 – 30.11.2012
Zakres przedmiotowy:
Kontrola realizacji inwestycji w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ( edycja 2011)