Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Kontrole zewnętrzne 2011 rokProtokoły i wystąpienia pokontrolne znajdują się
w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,
ul. Słoneczna 16 E, 76-200 Słupsk


1.Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
Termin kontroli: 08.12.2011 – 15.12.2011
Zakres przedmiotowy :
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

2.Urząd Marszłkowski Województwa Pomorskiego – Gdańsk
Termin kontroli: 01.06.2011 – 01.06.2011
Zakres przedmiotowy :
Kontrola projektu " Przebudowa drogi powiatowej Darżyno-łupawa I etap wraz z "Przebudową drogi powiatowej Rowy-Objazda-Gąbino na terenie gminy Ustka"

3.Urząd Marszłkowski Województwa Pomorskiego – Gdańsk
Termin kontroli: 09.08.2011 – 11.08.2011
Zakres przedmiotowy :
Kontrola na zakończenie projektu " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1153G Reblino-Wrząca"