Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ORGANIZACJA ZDP SŁUPSK

 

* OBSŁUGA BANKOWA

 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku informuje,że z dniem 14 lipca 2018 r

obsługę bankową jednostki prowadzi:

 

 

BANK BGŻ BNP PARIBAS

ODDZIAŁ – CENTRUM BIZNESOWE MSP w SŁUPSKU

PL. ZWYCIĘSTWA 2

76-200 SŁUPSK

 

 

Numer konta podstawowego

Bank BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Słupsku Pl. Zwycięstwa 2, 76-200 Słupsk

 

59 1600 1462 1877 9152 8000 0001


 

Numery kont pozostałych

Bank BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Słupsku Pl. Zwycięstwa 2, 76-200 Słupsk


 

Konto dochodów: 59 1600 1462 1877 9152 8000 0001


 

Konto wydatków: 59 1600 1462 1877 9152 8000 0001


 

Konto sum depozytowych: 05 1600 1462 1877 9152 8000 0003


 

Konto ZFŚS: 32 1600 1462 1877 9152 8000 0002


 

 

konto dochodów – opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty i inne wpływy

 

konto sum depozytowych – wadia, kaucje, zabezpieczenia umów, gwarancje,

 

 

 

 

 

Sporządziła: Elżbieta Markowska

Zatwierdziła : Małgorzata Tejc

 

 

Bank BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Słupsku Pl. Zwycięstwa 2, 76-200 Słupsk

 

59 1600 1462 1877 9152 8000 0001