Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2023-03-31 08:01:16Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2023-03-31 08:01:02ZDP-GIZ.2610.2023 - Zapytanie ofertowe - „Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na dwa zadaniaKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2023-03-31 08:00:34Zapytanie ofertowe transport.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2023-03-30 13:47:02Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2023-03-30 13:46:47Zapytania ofertowe 2021Kobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2023-03-30 13:46:11Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2023-03-30 13:45:57ZDP-GIZ.2610.2023 - Zapytanie ofertowe - „Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na dwa zadaniaKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2023-03-30 13:42:34Zapytanie ofertowe transport.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2023-03-30 13:42:33Klazula RODO.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2023-03-30 13:42:24Zał. nr 6 Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu.pdfKobusiński MaciejUsunięcie pliku
2023-03-30 13:42:12zał. nr 2 Formularz cenowy.pdfKobusiński MaciejUsunięcie pliku
2023-03-30 13:41:45zał. nr 3 Wykaz wykonanych usług.pdfKobusiński MaciejUsunięcie pliku
2023-03-30 13:41:21zał. nr 4 Wykaz środków transportu - zadanie nr 1.pdfKobusiński MaciejUsunięcie pliku
2023-03-30 13:41:12zał nr 1 Formularz oferty transport.pdfKobusiński MaciejUsunięcie pliku
2023-03-30 13:40:16Zapytanie ofertowe transport.pdfKobusiński MaciejUsunięcie pliku
2023-03-30 13:39:55ZDP-GIZ.2610.2023 - Zapytanie ofertowe - „Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na dwa zadaniaKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2023-03-30 13:33:00ZDP-GIZ.2610.2023 - Zapytanie ofertowe - „Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na dwa zadaniaKobusiński MaciejUtworzenie dokumentu
2023-03-30 13:30:57Zapytanie ofertowe transport.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2023-03-30 13:30:57Zał. nr 6 Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2023-03-30 13:30:57zał. nr 5 projekt umowy zad nr 2.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2023-03-30 13:30:56zał. nr 5 projekt umowy zad nr 1.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2023-03-30 13:30:56zał. nr 4 Wykaz środków transportu - zadanie nr 2.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2023-03-30 13:30:55zał. nr 2 Formularz cenowy.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2023-03-30 13:30:55zał. nr 3 Wykaz wykonanych usług.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2023-03-30 13:30:55zał. nr 4 Wykaz środków transportu - zadanie nr 1.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku