Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym (na etapie projektowania)WYMAGANE DOKUMENTY:


- wniosek zawierający: nazwę wnioskodawcy, numer drogi i działkę drogową na której ma być zlokalizowana inwestycja,
- dwie mapy sytuacyjno - wysokościowe z przedstawioną inwestycją,
- uzasadnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:


- wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów,
- złożenie wniosku i wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.

DO POBRANIA:
Lokalizacja urzadzenia w drodze powiatowej

Liczba odsłon:1051
Treść wprowadził(a): Nikodem Tomasz, 2013-09-25 09:55:04
Treść wytworzył(a): Arlena Pasamonik, 2013-09-24 10:32:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-09-25 09:38:41