Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym (na etapie projektowania)

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:


- wniosek zawierający: nazwę wnioskodawcy, numer drogi i działkę drogową na której ma być zlokalizowana inwestycja,
- dwie mapy sytuacyjno - wysokościowe z przedstawioną inwestycją,
- uzasadnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej.

 

 

 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:


- wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów,
- złożenie wniosku i wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.

DO POBRANIA:
Lokalizacja urzadzenia w drodze powiatowej