Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2022-08-10 12:30:57Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-08-10 12:30:26ZDP-GIZ.2611.9.2022 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska – Etap II (gmina Dębnica Kaszubska)” – robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybudujKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-08-10 12:30:09informacje z otwarcia - 1172G Dębnica.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-08-10 11:19:15Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-08-10 11:19:03ZDP-GIZ.2611.9.2022 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska – Etap II (gmina Dębnica Kaszubska)” – robota budowlana w systemie zaprojektuj i wybudujKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-08-10 11:17:599-4 informacje o kwocie.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-08-10 11:15:28Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-08-10 11:14:59Plan postępowań o udzielenie zamówieńKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-08-10 11:13:362022_BZP 00035323_08_P(1).pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-08-10 11:13:3608da7aaf-0758-d237-3301-30000d4c6096.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-08-09 13:33:08Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-08-09 13:32:42ZDP-GIZ.2611.11.2022 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW 210”Kobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-08-09 13:18:25Zał._nr_11_-_STWiOR- Dobieszewo.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-08-09 13:18:16Zał. nr 12 - Mapa orientacyjna w skali 1 do 2000.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-08-09 13:17:59zał. nr 10 Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-08-09 13:17:58Zał. nr 9 Kosztorys ofertowy.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-08-09 13:17:57zał. nr 7 Projekt umowy.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-08-09 13:17:57zał. nr 8 Przedmiar.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-08-09 13:17:55zał. nr 5 Wykaz robót.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-08-09 13:17:55zał. nr 6 Wykaz osób.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-08-09 13:17:54zał. nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-08-09 13:17:54zał. nr 4 szczegółowy opis przedmiotu.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-08-09 13:17:53zał. nr 1 Formularz oferty.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-08-09 13:17:53zał. nr 2 Oświadczenia wykonawcy z art 125 ust 1.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-08-09 13:17:52SWZ.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku