Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

 

Rozstrzygnięcia:

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Wycinka drzew na terenie Powiatu Słupskiego z dn.15.02.2021

 

ZDP-GKA.2610.1-1.2021 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi sprzątania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wycinka drzew na terenie Powiatu Słupskiego z dn.22.02.2021

 

ZDP-GKA.2610.2-1.2021 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprzedaż samochodu osobowego Scoda Octavia...

 

ZDP-GKA.2610.3-1.2021 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku

 

ZDP-GKA.2610.3-2.2021 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku

 

ZDP-GKA.2610.4-2.2021 - Informacja o unieważnieniu postępowania - Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku

 

ZDP-GIZ.2610.22.2021 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa emulsja asfaltowej kationowej C65B3 wg potrzeb ZDP Słupsk

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Jednokrotne profilowanie dróg gruntowych zad 1 i 2.pdf Szczegóły pliku
Nazwa: ZDP-GIZ.2610.2021 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Jednokrotne profilowanie dróg gruntowych zad 1 i 2.pdf
Opis: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Jednokrotne profilowanie dróg gruntowych zad 1 i 2.pdf
Utworzono: 2021-09-01 13:29:26
Data dodania: 2021-09-01 13:30:07
Autor pliku: Agnieszka Ginter
Wprowadził/a: Dobrynin Wiktor
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej 1119G od m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej 1119G od m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wycinka drzew na terenie Powiatu Słupskiego z dn.01.12.2021 (zaktualizowana dnia 02.12.2021 r.) Szczegóły pliku
Nazwa: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Opis: ZDP-GIZ.2610.2021 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wycinka drzew na terenie Powiatu Słupskiego z dn.01.12.2021 (zaktualizowana dnia 02.12.2021 r.)
Utworzono: 2021-12-07 14:59:48
Data dodania: 2021-12-07 15:00:06
Autor pliku: Wiktor Dobrynin
Wprowadził/a: Dobrynin Wiktor
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m Redzikowo (Gmina Słupsk)”

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtały (Gmina Damnica)”

 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP w Słupsku”

 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco wytwarzanej w kotłach przewoźnych typu MAGMA

 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych wraz z dostawą do siedziby ZDP w Słupsku przy ul. Słonecznej 16E

 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo) Szczegóły pliku
Nazwa: Rozstrzygnięcie postępowania przebudowa drogi Wieliszewo.pdf
Opis: ZDP-GIZ.2610.2022 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)
Utworzono: 2022-07-08 10:44:41
Data dodania: 2022-07-08 10:46:18
Autor pliku: Wiktor Dobrynin
Wprowadził/a: Dobrynin Wiktor
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo) Szczegóły pliku
Nazwa: Rozstrzygnięcie postępowania chodnik Wieliszewo.pdf
Opis: ZDP-GIZ.2610.2022 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)
Utworzono: 2022-07-08 10:50:50
Data dodania: 2022-07-08 10:51:06
Autor pliku: Wiktor Dobrynin
Wprowadził/a: Dobrynin Wiktor
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - malowanie poziome Szczegóły pliku
Nazwa: Rozstrzygnięcie malowanie poziome.pdf
Opis: ZDP-GIZ.2610.2022 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - malowanie poziome
Utworzono: 2022-07-08 14:48:26
Data dodania: 2022-07-08 14:48:34
Autor pliku: Wiktor Dobrynin
Wprowadził/a: Dobrynin Wiktor
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i montaż wyspowych progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym. Szczegóły pliku
Nazwa: 20220718150222.pdf
Opis: ZDP-GIZ.2610.2022 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i montaż wyspowych progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym.
Utworzono: 2022-07-18 14:58:47
Data dodania: 2022-07-18 14:59:29
Autor pliku: Wiktor Dobrynin
Wprowadził/a: Dobrynin Wiktor
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

GIZ.2610.2022 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk”