Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Archwium informacje z otwarcia ofert:

ROK 2021

Informacje o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2021
1. ZDP-GIZ.2611.1.2021 - Usługi Transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk

2. ZDP-GIZ.2611.2-1.2021 - Zakup kruszyw do remontów cząstkowych oraz do bieżącego utrzymania dróg wg potrzeb ZDP Słupsk

3. ZDP-GIZ.2611.5-3.2021 - “Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadania

4. ZDP-GIZ.2611.4-23.2021 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)”

5. ZDP-GIZ.2611.3-50.2021 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)

6. ZDP-GIZ.2611.3-51.2021 - SPROSTOWANIE TREŚCI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)

7. ZDP-GIZ.2611.6-5.2021 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”

8. ZDP-GIZ.2611.7-2.2021 - „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych w podziale na 9 zadań”

9. ZDP-GIZ.2611.8-3.2021 - Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk

10. ZDP-GIZ.2611.9-2.2021 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II

11. ZDP-GIZ.2611.10-2.2021 - Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych w podziale na 9 zadań - II postępowanie

12. ZDP-GIZ.2611.11-1.2021 - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych – w sezonie 2021/2022

13. ZDP-GIZ.2611.12-2.2021 - Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych – w sezonie 2021/2022

14. ZDP-GIZ.2611.13-2.2021 - Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych – w sezonie 2021/2022 - II postępowanie

15. ZDP-GIZ.2611.14-5.2021 - „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce)”

16. ZDP-GIZ.2611.15-2.2021 - Opracowanie dokumentacji projekt. na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych:nr 1139G;1153G;1172G;1147G;1112G;1188G oraz w Redzikowie - w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Informacje z otwarcia ofert 2021:

1. ZDP-GIZ.2611.1.2021 - Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk

2. ZDP-GIZ.2611.2-2.2021 - Zakup kruszyw do remontów cząstkowych oraz do bieżącego utrzymania dróg wg potrzeb ZDP Słupsk

3. ZDP-GIZ.2611.2-10.2021 - Informacje z otwarcia ofert dodatkowych - Zakup kruszyw do remontów cząstkowych oraz do bieżącego utrzymania dróg wg potrzeb ZDP Słupsk

4. ZDP-GIZ.2611.5-4.2021 - Informacje z otwarcia ofert - “Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadania

5. ZDP-GIZ.2611.4.2021 - Informacje z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)

6. ZDP-GIZ.2611.3.2021 - Infromacje z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)

7. ZDP-GIZ.2611.6.2021 - Informacje z otwarcia - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”

8. ZDP-GIZ.2611.7.2021 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych w podziale na 9 zadań”

9. ZDP-GIZ.2611.8.2021 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk

10. ZDP-GIZ.2611.9.2021 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II

11. ZDP-GIZ.2611.10.2021 - INFORMACJA Z OTWARCIA - Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych w podziale na 9 zadań - II postępowanie

12. ZDP-GIZ.2611.12.2021 - INFORMACJA Z OTWARCIA - Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych – w sezonie 2021/2022

13. ZDP-GIZ.2611.12-13.2021 - Informacje z otwarcia ofert dodatkowych - Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych – w sezonie 2021/2022

14. ZDP-GIZ.2611.13.2021 - INFORMACJA Z OTWARCIA - Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych – w sezonie 2021/2022 - II postępowanie

15. ZDP-GIZ.2611.14.2021 - INFORMACJA Z OTWARCIA - „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce)” – w podziale na 4 zadania

16. ZDP-GIZ.2611.15.2021 - INFORMACJA Z OTWARCIA - Opracowanie dokumentacji projekt. na przejścia dla pieszych oraz ich przebudowa w ciągu dróg powiatowych:nr 1139G;1153G;1172G;1147G;1112G;1188G oraz w Redzikowie - w formule „zaprojektuj i wybuduj”

17. ZDP-GIZ.2611.13-12.2021 - Informacje z otwarcia ofert dodatkowych - Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych – w sezonie 2021/2022 - II postępowania

ROK 2020

ZDP-GIZ.2611.2.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk

ZDP-GIZ.2611.1.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino – Etap III końcowy (Gmina Kobylnica)

ZDP-GIZ.2611.3.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco wytwarzanej w kotłach przewoźnych typu 'MAGMA'

ZDP-GIZ.2611.4.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Usługi utrzymania zieleni w pasach dróg powiatowych dla ZDP Słupsk” z podziałem na zadania

ZDP-GIZ.2611.5.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - “Zakup kruszyw do remontów cząstkowych oraz do bieżącego utrzymania dróg wg potrzeb ZDP Słupsk”

ZDP-GIZ.2611.6.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino)”

ZDP-GIZ.2611.8.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego z podziałem na dwa zadania”

ZDP-GIZ.2611.7.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK6 do DW213 z podziałem na odcinki (Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo)”

ZDP-GIZ.2611.9.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)”

ZDP-GIZ.2611.10.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6”

ZDP-GIZ.2611.11.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2020/2021”

ZDP-GIZ.2611.12.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupsk na sezon 2020/2021”

ZDP-GIZ.2611.13.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2020/2021 – II przetarg”

ZDP-GIZ.2611.15.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego”

ZDP-GIZ.2611.14.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębnica Kaszubska)”

ZDP-GIZ.2611.16.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębnica Kaszubska)” - II przetarg

ZDP-GIZ.2611.18.2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego” w podziale na trzy zadania

ROK 2019

ZDP-GIZ.2610.1.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco wytwarzanej w kotłach przewoźnych typu 'MAGMA' oraz z mieszanki mineralno -bitumicznej KR 1-2 AC 11S z wytwórni mas bitumicznych

ZDP-GIZ.2610.3.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk

ZDP-GIZ.2610.2.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)

ZDP-GIZ.2610.4.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - “Zakup kruszyw do remontów cząstkowych oraz do bieżącego utrzymania dróg wg potrzeb ZDP Słupsk”

ZDP-GIZ.2610.5.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap 1”

ZDP-GIZ.2610.6.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica)”

ZDP-GIZ.2610.10.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - “Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadania

ZDP-GIZ.2610.8.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)”

ZDP-GIZ.2610.9.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G – ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”

ZDP-GIZ.2610.11.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -„Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)”

ZDP-GIZ.2610.12.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G – ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)” - II przetarg

ZDP-GIZ.2610.13.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk”

ZDP-GIZ.2610.14.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie-Pobłocie

ZDP-GIZ.2610.15.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)”

ZDP-GIZ.2610.17.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupsk na sezon 2019/2020

ZDP-GIZ.2610.18.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2019/2020

ZDP-GIZ.2610.16.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda – etap II”

ZDP-GIZ.2610.19.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w m.Siecie (gmina Smołdzino)

ZDP-GIZ.2610.20.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego z podziałem na zadania”

ROK 2018

ZDP-GIZ.2611.1.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco oraz z mieszanki mineralno-bitumicznej

ZDP-GIZ.2611.2.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej 1019G na odcinku Głobino – Kusowo”(gm. Słupsk)

 ZDP-GIZ.2611.3.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na dwa zadania

 ZDP-GIZ.2611.4.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -  Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień – Stara Dąbrowa etap II (gmina Damnica)

 ZDP-GIZ.2611.5.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo – Pustowo (Gmina Kępice)

ZDP-GIZ.2611.6.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo – Jawory na odcinku od końca m. Budowo do końca m. Jawory (Gmina Dębnica Kaszubska)”

ZDP-GIZ.2611.7.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino – Komorczyn – Etap II (Gmina Kobylnica)”

 ZDP-GIZ.2611.8.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężołki – Starkowo (gmina Ustka)”

ZDP-GIZ.2611.9.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła Modlinek (gmina Ustka)”

ZDP-GIZ.2611.10.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa (gmina Potęgowo)

ZDP-GIZ.2611.11.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - “Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadania

ZDP-GIZ.2611.12.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Stowięcino-Podole Wielkie (gmina Główczyce)

ZDP-GIZ.2611.13.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica – Bięcino (Gmina Słupsk i Gmina Damnica)

ZDP-GIZ.2611.15.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Gąbino (Gmina Ustka)”

ZDP-GIZ.2611.16.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo – Bzowo – Ścięgnica (Gmina Kobylnica) – etap 2”

ZDP-GIZ.2611.18.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Gąbino (Gmina Ustka)” - II przetarg

ZDP-GIZ.2611.17.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063” - II przetarg

ZDP-GIZ.2611.19.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo – Bzowo – Ścięgnica (Gmina Kobylnica) – etap 2”

ZDP-GIZ.2611.20.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupsk na sezon 2018/2019”

ZDP-GIZ.2610.21.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2018/2019”

ZDP-GIZ.2610.22.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2018/2019 - II przetarg”

ROK 2017

ZDP-GIZ.2611.1.1.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino”

 ZDP-GIZ.2611.2.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo- Gogolewko”

ZDP-GIZ.2611.4.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na trzy zadania

ZDP-GIZ.2611.3.2017 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo- Gogolewko” - II przetarg

ZDP- GIZ.2611.5.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na cztery zadania

ZDP- GIZ.2611.6.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - “Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadania

ZDP-GIZ.2611.7.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo- Gogolewko” - III przetarg

ZDP-GIZ.2611.8.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na trzy zadania - II przetarg

ZDP-GIZ.2611.9.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na cztery zadania - II przetarg

ZDP-GIZ.2611.10.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)

ZDP-GIZ.2611.11.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino- granica gm.Ustka (gm.Ustka)

ZDP-GIZ.2611.12.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino- granica gm.Ustka (gm.Ustka) - ponowny

ZDP-GIZ.2611.13.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębnica Kaszubska – Podwilczyn (Gmina Dębnica Kaszubska

ZDP-GIZ.2611.15.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa soli drogaowej na potrzeby ZDP Słupsk na sezon 2017/2018

ZDP-GIZ.2611.16.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2017/2018

ZDP-GIZ.2611.14.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębnica Kaszubska-Podwilczyn (Gmina Dębnica Kaszubska) - II przetarg

ZDP-GIZ.2611.17.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2017/2018” - II przetarg

ZDP-GIZ.2611.18..2017.1.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk

ZDP-GIZ.2611.19.2017.1.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Zakup kruszyw do remontów cząstkowych oraz do bieżącego utrzymania dróg wg potrzeb ZDP Słupsk

ROK 2016

ZDP-GIZ.U.2611.18.1.2016 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej"

ZDP-GIZ.U.2611.19.1.2016 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2016/2017

ZDP-GIZ.U.2611.21.1.2016 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2016/2017” - II przetarg 

ZDP-GIZ.U.2611.24.2.2016 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - “Usługi dozoru dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”

ZDP-GIZ.U.2611.23.8.2016 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Budowa magazynu soli wraz z zapleczem”