Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Archiwum Rozstrzygnięcia

2020

ZDP-GKA.2610.1-1.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi sprzątania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP-GKA.230.3.2.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP-GIZ.2610.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Dostawa paliw wg potrzeb ZDP Słupsk ”

ZDP-GKA.2610.11-1.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup rębaka do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach

2019

ZDP-GIZ.2610.2019 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP Słupsk ”

ZDP-GKA.2610.2-1.2019 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Usługi sprzątania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP-GIZ.2610.2019 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Naprawa nawierzchni gruntowych dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego”

ZDP-GIZ.2610.2019 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice”

ZDP-GIZ.2610.2019 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice” z dn. 10.07.2019

ZDP-GKA.2610.4-1.2019 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus

ZDP-GIZ.2610.2019 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice” z dn. 25.07.2019

ZDP-GIZ.2610.2019 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice”

ZDP-GKA.4-2.2610.2019 - UNIEWAŻNIENIE - REMONT POMIESZCZENIA BIUROWEGO I KORYTARZA WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

ZDP-GKA.2610.6-2.2019 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - REMONT POMIESZCZENIA BIUROWEGO I KORYTARZA WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT ELEKTRYCZNYCH z DN. 03.12.2019

ZDP-GKA.2610.8-2.2019 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup dwóch sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUV z napędem na cztery koła

ZDP-GKA.2610.9-1.2019 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem

 

2018

ZDP-GIZ.2610.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wycinka drzew usytuowanych na terenach gmin powiatu słupskiego w ciągu dróg powiatowych wraz z wyfrezowaniem pni po wycince drzew

ZDP-GKA.2610.2-1.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Usługi sprzątania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP-GIZ.2610.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP Słupsk

ZDP-GIZ.2610.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - - „Naprawa nawierzchni gruntowych dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego”

ZDP-GIZ.2610.2018 - UAKTUALNIONE W DN.22.03.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Naprawa nawierzchni gruntowych dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego”

ZDP-GIZ.2610.2018 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Wycinka krzaków przydrożnych rosnących w ciągu dróg powiatowych wg potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku oraz Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach

ZDP-GIZ.2610.2018 - Zawiadomienie o częściowym rozstrzygnięciu oraz unieważnieniu postępowania - Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w ciągu dróg powiatowych wg potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku oraz Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach wraz z uprzątnięciem terenu

ZDP-GIZ.2610.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Koszenie traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku i Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach w 2018 r.

ZDP-GIZ.2610.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)”

ZDP-GIZ.2610.2018 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce (gmina Główczyce)

ZDP-GIZ.2610.2018 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce (gmina Główczyce) z dn. 03.09.2018

ZDP-GIZ.2610.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Dostawa znaków pionowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”

ZDP-GIZ.2610.2018 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce (gmina Główczyce) z dn. 01.10.2018

ZDP-GIZ.2610.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w zakresie przebudowy mostu...

ZDP-GIZ.2610.2018 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepoględzie (Gmina Dębnica Kaszubska)

ZDP-GIZ.2610.2018 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce (gmina Główczyce)”

ZDP-GIZ.2610.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce (gmina Główczyce)”

ZDP-GIZ.2610.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepoględzie (Gmina Dębnica Kaszubska)”

ZDP-GIZ.2610.2018 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wycinka drzew usytuowanych na terenach gmin powiatu słupskiego w ciągu dróg powiatowych wraz z uprzątnięciem tereniu po zakończeniu usługi

 

2017

ZDP-GIZ.2610.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wycinka drzew usytuowanych na terenach gmin powiatu słupskiego w ciągu dróg powiatowych wraz z uprzątnięciem terenu po zakończeniu usługi


ZDP-GIZ.2610.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Montaż barier energochłonnych w ciągu dróg powiatowych wg potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 i Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach”


ZDP-GIZ.2610.2017 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Siemianice – Jezierzyce (Gmina Słupsk)


ZDP-GIZ.2610.2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Siemianice – Jezierzyce (Gmina Słupsk) - II zapytanie


ZDP.GIZ.2610.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo – Runowo – droga krajowa nr6 (Gmina Potęgowo)


ZDP.GIZ.2610.2017 - Informacje o unieważnieniu postępowania - Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej


ZDP-GIZ.2610.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej

2016

ZDP-GKA. 211.2-5.2016 - Wybór wykonawcy na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej

ZDP.GIZ.2610.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-pamiątkowych...