Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Archwium - Informacje z otwarcia ofert

2019

ZDP-GKA.2610.6-1.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - REMONT POMIESZCZENIA BIUROWEGO I KORYTARZA WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT ELEKTRYCZNYCH z DN. 03.12.2019

2018

ZDP-GIZ.2610.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - wycinka drzew usytuowanych na terenach gmin powiatu słupskiego w ciągu dróg powiatowych wraz z uprzątnięciem terenu po zakończeniu usługi

ZDP-GIZ.2610.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP Słupsk

ZDP-GIZ.2610.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Naprawa nawierzchni gruntowych dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego”

ZDP-GIZ.2610.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -Wycinka krzaków przydrożnych rosnących w ciągu dróg powiatowych wg potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku oraz Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach”

ZDP-GIZ.2610.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w ciągu dróg powiatowych wg potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku oraz Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach wraz z uprzątnięciem terenu”

ZDP-GIZ.2610.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Koszenie traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku i Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach w 2018 r.

ZDP-GIZ.2610.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Dostawa znaków pionowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”

ZDP-GIZ.2610.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Dostawa rur ocynkowanych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”

ZDP-GIZ.2610.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w zakresie przebudowy mostu...

ZDP-GIZ.2610.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce (gmina Główczyce)

ZDP-GIZ.2610.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Wycinka drzew usytuowanych na terenach gmin powiatu słupskiego w ciągu dróg powiatowych wraz z uprzątnięciem tereniu po zakończeniu usługi

ZDP-GIZ.2610.2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP Słupsk ”

2017

ZDP-GIZ.2610.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Wycinka drzew usytuowanych na terenach gmin powiatu słupskiego w ciągu dróg powiatowych wraz z uprzątnięciem terenu po zakończeniu usługi

ZDP-GIZ.2610.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Montaż barier energochłonnych w ciągu dróg powiatowych wg potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku i Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach


ZDP-GIZ.2610.2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Koszenie traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku i Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach w 2017r.


ZDP-GIZ.2610.2017 - INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Siemianice – Jezierzyce (Gmina Słupsk)


ZDP-GIZ.2610.2017 - INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Siemianice – Jezierzyce (Gmina Słupsk) - II zapytanie

     ZDP-GIZ.2610.2017 - SPROSTOWANIE DOT. INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT - Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Siemianice – Jezierzyce (Gmina Słupsk) - II zapytanie


ZDP-GIZ.2610.2017 - INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo – Runowo – droga krajowa nr6 (Gmina Potęgowo)


ZDP-GIZ.2610.2017 - INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej


ZDP-GIZ.2610.2017 - INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej z dn. 06.11.2017


ZDP-GIZ.2610.2017 - INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w m. Podgóry (Gmina Kępice)


ZDP-GIZ.2610.2017 - INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępice)

2016

ZDP.GIZ.2610.2016 - Informacje z otwarcia ofert - Wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-pamiątkowych...