Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP-GIZ.2611.3.2021 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)”

 

 

Załączniki do pobrania:

I. Ogłoszenie Szczegóły pliku
Nazwa: ogloszenie o zamowieniu.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-30 11:39:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

II. SWZ Szczegóły pliku
Nazwa: PRZEBUDOWA 1147G 2021 SWZ.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-30 11:39:01
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 0.27 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

1. Zał. nr 1 - Formularz oferty Szczegóły pliku
Nazwa: zał. nr 1 Formularz oferty.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-30 11:39:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2. Zał. nr 2 - Oświadczenia wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy PZP Szczegóły pliku
Nazwa: zał. nr 2 oświadczenia wykonawcy z art 125 ust 1.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-30 11:39:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

3. Zał. nr 3 - Zobowiązanie innego podmiotu Szczegóły pliku
Nazwa: zał. nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-30 11:39:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

4. Zał. nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegóły pliku
Nazwa: zał. nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-30 11:39:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

5. Zał. nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych Szczegóły pliku
Nazwa: zał. nr 5 Wykaz robót.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-30 11:39:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

6. Zał. nr 6 - Wykaz osób Szczegóły pliku
Nazwa: zał. nr 6 Wykaz osób.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-30 11:39:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 0.11 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

7. Zał. nr 7 - Projekt umowy Szczegóły pliku
Nazwa: zał. nr 7 Projekt umowy.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-30 11:39:03
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

8. Zał. nr 8 - Przedmiar robót Szczegóły pliku
Nazwa: zał. nr 8 - formularz przedmiaru robót przebudowa 1147G.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-30 11:51:04
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

9. Zał. nr 9 - Kosztorys ofertowy Szczegóły pliku
Nazwa: zał. nr 9 - formularz kosztorysu ofertowego przebudowa 1147G.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-30 12:18:27
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 0.09 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

10. Zał. nr 10 - Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO Szczegóły pliku
Nazwa: zał. nr 10 Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-30 11:51:58
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 0.08 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

11. Zał. nr 11 - STWiOR Szczegóły pliku
Nazwa: zał. nr 11 - STWiOR.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-29 13:02:35
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 7.68 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

12. Zał. nr 12 - Decyzja o pozwoleniu na budowę Szczegóły pliku
Nazwa: zał. nr 12 - Decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-29 13:02:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 2.46 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

13. Zał. nr 13 - Opis techniczny branży drogowej Szczegóły pliku
Nazwa: zał. nr 13 - Opis tech. proj. branży drogowej.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-29 13:02:41
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 18.39 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

14. Zał. nr 14 - Projekt branży drogowej Szczegóły pliku
Nazwa: zał. nr 14 - Projekt branży drogowej.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-29 19:43:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 42.40 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

15. Zał. nr 15 - Projekt stałej organizacji ruchu Szczegóły pliku
Nazwa: zał. nr 15 - Projekt stałej organizacji ruchu.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-29 19:44:36
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 8.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf