Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
Słupsk 22.11.2010r.–ZDP III 343-21-9/2010Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2010/2011 przeprowadzonego w dniu 29.10.2010r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 roku, Dz. U. nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawąâ€? zawiadamia Wykonawców, iż w niniejszym przetargu zgodnie z normą prawną zawartą w art. 94 ust 3 ustawy wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniając wszystkie wymogi SIWZ złożoną przez Firmę Handlowo Usługową „KRIS-CARâ€? Krzysztof Szczepaniak Stanięcino 10 a 76-200 Słupsk, która jako kolejna z pozostałych ofert- oferta nr 25 na zadanie nr 23 uzyskała maksymalną ilość pkt. 74,78. Na ofertę nr 2 na zadanie nr 23 firmy „Usługi Transportowe Eugeniusz Krycki 77-112 Motarzyno, która uzyskała 100 pkt. złożona została rezygnacja.
Jednocześnie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku przypomina Wykonawcy o zobowiązaniu podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
Zapraszamy do podpisania umowy w dniu 02.12.2010r.


Otrzymują:
Wszyscy oferenci złożonych (25) ofert w niniejszym przetargu:
Gospodarstwo Rolne Usługi Transportowe Gola Zenon, Żelkowo 20, 76-220 Główczyce
Usługi Transportowe Eugeniusz Krycki, 77-112 Motarzyno
Zakład usługowo – Handlowy FORTROL Czesław Trzciński, 77-232 Barcino 14A,
Usługi Transportowe Adam Duda, ul. 22 Lipca 12/6, 76-220 Główczyce
Usługi Rolnicze Marian Drożdż, Karżnica 3/2, 76- 230 Potęgowo
Usługi Transportowe Norbert Laddach, Strzelino 72, 76-200 Słupsk
Usługi Transportowe Jan Recknagel, ul. Krzywa 7, 76-200 Słupsk
Jarocki Henryk, Wierzchocino 1, 76-214 Smołdzino
Usługi Ogólnobudowlane i Ziemne Brandt Tomasz, ul. Leśna 8A, Bydlino, 76-200 Słupsk
Przedsiębiorstwo Usług Melioracyjnych „BAGLERâ€? Stefan Flisikowski, Kluki 13,76-214 Smołdzino
„WOJMAZâ€? Wojciech Maziec, ul. Ogrodowa 3, 76-231 Damnica
Usługi Transportowo – Ziemne Andrzej Sosnówka, ul. Gellerta 12, 76-200 Słupsk
Usługi Transportowo – Ziemne Andrzej Sosnówka, ul. Gellerta 12, 76-200 Słupsk
Usługi Transportowe Stanisław Pioch, ul. Frąckowskiego 13/42, 76-200 Słupsk
Usługi Transportowe Śmiechura Anna, Wielichowo 33, 76-206 Słupsk 8
Usługi Transportowo – Ziemne Andrzej Sosnówka, ul. Gellerta 12, 76-200 Słupsk
Firma Handlowa Usługi Sprzętowo – Transportowe Marek Myślak, ul. M. Zaborowskiej 67, 76-200 Słupsk
„LEMARâ€? Leszek Bigus, 77-132 Niezabyszewo 73c
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk
„DUDAâ€? Roman Dudzik, Bięcino 45, 76-231 Damnica
Przedsiębiorstwo Produkcji Różnej Handlu i Usług „ARTEXâ€? Sp. z o.o. w Rzuszczach, 76-220 Główczyce
Gospodarstwo Rolne Mirosław Zabiegły, Gostkowo 4, 76-220 Główczyce
Usługi Transportowe i Spedycyjne Józef Różański, Nowe Skórowo 11, 76-230 Potęgowo
Firma Usługowo – Handlowa Sylwester Gralak, Witkowo 16, 76-214 Smołdzino
Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Szczepaniak, Stanięcino 10a