Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Archiwum - Ogłoszenia o wynikach postępowania

Rok 2021

2021 - Ogłoszenie o wynikach postępowania

Rok 2020

2020 - Ogłoszenie o wynikach przetargów

 

Rok 2019

2019 - Ogloszenia o wynikach przetargów

 

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

2016 - Ogłoszenie o wynikach przetargów

ZDP-GIZ/U.2611.1-5.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk

ZDP-GIZ.U.2611.2-5.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - “Zakup kruszyw do remontów cząstkowych oraz do bieżącego utrzymania dróg wg potrzeb ZDP Słupsk”

ZDP-GIZ.U.2611.3-33.2016 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie Gminy Słupsk i Dębnica Kaszubska”

ZDP-GIZ/U.2611.4-12.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZDP-GIZ/U.2611.5-14.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZDP-GIZ.U.2611.6-10.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzyca – Mianowice (Gmina Damnica)”

ZDP-GIZ.U.2611.7-14.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie Gminy Słupsk i Dębnica Kaszubska”

ZDP-GIZ.U.2611.8-8.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk”

ZDP-GIZ/U.2611.9-4.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZDP-GIZ.U.2611.10-3.2016 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)”

ZDP-GIZ.U.2611.12-4.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - “Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP Słupsk”

ZDP-GIZ.U.2611.11-12.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)"

ZDP-GIZ.U.2611.14-9.2016 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - “Usługi sprzątania oraz usługi dozoru na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”

ZDP-GIZ.U.2611.13-4.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk”

ZDP-GIZ.U.2611.16-5.2016 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudów odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej”

ZDP-GIZ.U.2611.15-16.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główczyce i Potęgowo”

ZDP-GIZ.U.2611.17-1.2016 - Zawiadomienie o unieważanieniu postępowania - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej" poprzez wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją programowo-przestrzenną i wskaźnikowym zestawieniem kosztów z podziałem na zadania

ZDP-GIZ.2611.19.3.2016 - Zawiadomienie o częściowym rozstrzygnięciu postępowania tj. wyborze najkorzystniejszych ofert - „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2016/2017”

ZDP-GIZ.U.2611.20.1.2016 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - “Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupsk na sezon 2016/2017”

ZDP-GIZ.U.2611.18.4.2016 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej"

ZDP-GIZ.2611.21.3.2016 - Zawiadomienie o częściowym rozstrzygnięciu postępowania - „Usługi Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP Słupsk – sezon zimowy 2016/2017” - II przetarg

ZDP-GIZ.U.2611.22.1.2016 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - “Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupsk na sezon 2016/2017” - II przetarg

ZDP-GIZ.U.2611.24.4.2016 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - “Usługi dozoru dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”

ZDP-GIZ.U.2611.23.10.2016 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Budowa magazynu soli wraz z zapleczem”

 

Rok 2015

Rok 2014


Rok 2013

 


Rok 2012

 

 


Rok 2011

 

 


Rok 2010

 

 


Rok 2009