Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP.GIZ.2610.2024 - „Czyszczenie wpustów, studni, osadników, przykanalików ulicznych, kanałów deszczowych oraz przepustów drogowych wraz z wywozem nieczystości beczkowozem wg potrzeb Obwodu Drogowego nr 1   w Słupsku i Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach z podziałem na zadania.”

 

I.Zapytanie ofertowe

 

 

            1.Formularz ofertowy

 

            2.Formularz cenowy

 

            3.Wzór umowy zad. 1

 

            4.Wzór umowy zad.2

 

            5.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

 

       1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 

         Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.