Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Zapytania ofertowe:

 

ZDP-GIZ.2610.2023 - Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno (workowanej na paletach) z przeznaczeniem do

                                  remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP w Słupsku

 

ZDP-GKA.2610.1.2023 - Zapytanie ofertowe - Usługi sprzątania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

 

GIZ.2610.2023 - Zapytanie ofertowe - „Usługi transportowe dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na dwa zadania

 

GIZ.2610.2023 - Zapytanie ofertowe - Dostawa znaków pionowych dla Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku i dla Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach

 

GIZ.2610.2023 - Zapytanie ofertowe - Dostawa znaków pionowych dla Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku i dla Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach

 

GKA.2610.2.2023 - „Zakup uniwersalnego ramienia do ciągnika Zetor wraz z osprzętem w Obwodzie drogowym nr 2 w Główczycach” wraz z dostawą i montażem na nośniku

 

ZDP-GIZ.2610.2023 - Zapytanie ofertowe - malowanie poziome

 

GIZ.2610.2023 - Zapytanie ofertowe - Wycinka zakrzaczeń

 

GIZ.2610.2023 Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi powiatowej nr 1160G od granicy powiatu słupskiego w kierunku m. Mzdówko (gmina Kępice)

 

GIZ.2610.2023 Zapytanie ofertowe - Dostawa barier U-11a w ilości 151m

 

 

GIZ.2610.2023 Wycinka drzew na terenie powiatu słupskiego w ilości łącznej 147 szt

 

GIZ.2610.2023 Zapytanie ofertowe - Frezowanie pni powstałych po wycince drzew na terenie Obwodu nr 1 oraz 2 w ilości 147 sztuk, na głębokość minimum 10 cm poniżej uregulowanego pobocza

 

GIZ.2610.2023 Zapytanie ofertowe „Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupsk w roku 2024”

 

GIZ.2610.2023 Zapytanie ofertowe „Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupsk w roku 2024.”

 

GIZ.2610.2024 - „Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno (workowanej na paletach) z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP w Słupsku ”

 

GIZ.2610.2024 - Czyszczenie wpustów, studni, osadników, przykanalików ulicznych, kanałów deszczowych oraz przepustów drogowych wraz z wywozem nieczystości beczkowozem wg potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku i Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach

 

GKA.2610.2.2024 - Konkurs ofert - Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku trwałego: samochód osobowy Fiat Forino Qubo Mutijet