Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Zapytania ofertowe:

ZDP-GKA.2610.1.2021 - Zapytanie o cenę - Usługi sprzątania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

 

ZDP-GIZ.2610.1.2021 -Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa soli drogowej

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zaproszenie do złożenia oferty wycinka drzew

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zaproszenie do złożenia oferty wycinka drzew z dn. 15.02.2021

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn.17.02.2020 dot. zapytania ofertowego na wycinkę drzew

ZDP-GKA.2610.2.2021 - Konkurs ofert Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego

ZDP-GKA.2610.3.2021 - Zapytanie ofertowe - Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku

ZDP-GKA.2610.4.2021 - Zapytanie ofertowe - Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku

ZDP-GIZ.2610.2021 - Dostawa emulsja asfaltowej kationowej C65B3 wg potrzeb ZDP Słupsk

ZDP-GIZ.2610.2021 - Jednokrotne profilowanie dróg gruntowych wraz z wynajmem równiarki wg potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku i Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zapytanie ofertowe - Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupsk

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej 1119G od m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zapytanie ofertowe - zakup soli drogowej (bez transportu) na potrzeby ZDP Słupsk

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej 1119G od m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego – II zapytanie

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zaproszenie do złożenia oferty wycinka drzew z dn.01.12.2021