Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2019-05-20 14:16:58Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2019-05-20 14:16:52ZDP-GIZ.2611.11.2019 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)”Kobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2019-05-20 13:47:46ZDP-GIZ.2611.11.2019 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)”Kobusiński MaciejUtworzenie dokumentu
2019-05-20 13:43:15Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2019-05-20 13:43:07Informacje z otwarcia ofertKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2019-05-20 13:33:03Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2019-05-20 13:32:55ZDP-GIZ.2610.9.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G – ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”Kobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2019-05-20 13:31:19ZDP-GIZ.2610.9.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G – ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)”Kobusiński MaciejUtworzenie dokumentu
2019-05-20 13:26:39informace z otwarcia - 20.05.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2019-05-20 13:22:35zał. nr 13 STWiOR.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2019-05-20 13:22:28zał. nr 11 formularz kosztorysu ofertowego.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2019-05-20 13:22:28zał. nr 12 Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2019-05-20 13:22:27zał. nr 10 formularz przedmiaru robót.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2019-05-20 13:22:26zał. nr 9 Umowa.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2019-05-20 13:22:25zał. nr 7 Wykaz osób.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2019-05-20 13:22:25zał. nr 8 Oświadcz. o posiad. uprawn..pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2019-05-20 13:22:23zał. nr 6 Wykaz robót.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2019-05-20 13:22:21zał. nr 5 Oświadcz. dot. przynależn.do gr.kapitał..pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2019-05-20 13:22:20zał. nr 4 Zobowiązanie innego podmiotu na podstawie art. 22a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2019-05-20 13:22:19zał. nr 3 Oświadcz. dot. przesłan.wyklucz..pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2019-05-20 13:22:18zał. nr 2 Oświadcz. dot. speł.war.udz.w post..pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2019-05-20 13:22:17zał. nr 1 Formularz oferty.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2019-05-20 13:22:15SIWZ.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2019-05-20 13:22:12Ogłoszenie.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2019-05-17 12:59:15Informacje z otwarcia ofertKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu