Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku


Znak sprawy- ZDP.GI Z.272.3.2013           Słupsk 25.02.2013r.

 

 

INFORMACJA

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku informuje, że ogłoszenie o postępowaniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwotę 200.000 EURO na usługę pn.:

 „ Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiegoâ€?

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zamieszczone jest w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem referencyjnym:

 2013-015672.

 

 

 

____________________________________________________________________

Projekt pn. “Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiegoâ€? finansowany w ramach Regionalnego Program Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013