Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

 

Zgłaszanie szkód komunikacyjnych i osobowych

 


W przypadku uszkodzenia pojazdu na drodze powiatowej poszkodowany w formie pisemnej zgłasza fakt zaistnienia szkody do Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.

I. Zgłaszając szkodę poszkodowany wypełnia druki:

  • zawiadomienie o szkodzie,
  • zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
  • informacje dla osoby poszkodowanej.

Załączone formularze należy uzupełnić w szczegółowy opis wypadku (zdarzenia) podając dokładne miejsce zdarzenia (tj. miejscowość, numer drogi lub nazwę ulicy), datę i godzinę zdarzenia, przyczynę oraz szkic sytuacyjny. Należy w nich również zawrzeć informacje dotyczące pojazdu/pojazdów uczestniczących w kolizji/wypadku oraz czy zdarzenie zostało zgłoszone na policję.
Ponadto do pisanego zgłoszenia szkody należy załączyć niżej wymienione dokumenty:

  •  uzasadniające roszczenia (np. dokumentacja fotograficzna z miejsca zdarzenia, zdjęcia obrazujące uszkodzenie pojazdu w wyniku zaszłego zdarzenia, faktury oraz rachunki za dokonane naprawy lub wymianę części samochodowych wystawione na właściciela pojazdu


II. Następnie zebrany materiał należy odesłać bądź dostarczyć osobiście do Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, ul. Słoneczna 16e. Po otrzymaniu zgłoszenia szkody ZDP Słupsku pocztą elektroniczną przekazuje naszemu ubezpieczycielowi całą dokumentacji dotyczącą szkody zgłoszonej do naszej jednostki.

III. Dalsze czynności związane ze sprawą są prowadzone przez ubezpieczyciela.
 

 

DO POBRANIA:

Druk zgłoszenia szkody Szczegóły pliku
Nazwa: Druk_zgłoszenia_szkody.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-11 11:17:37
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Kobusiński Maciej
Rozmiar pliku: 0.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf