Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Zjazd z drogi powiatowej

Procedura postępowania:

 

 

A. Budowa zjazdu:

 

 

 

 

1. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej


WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony wniosek,
- odpis prawa własności lub decyzja o warunkach zabudowy,
- wyrys lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- dwie mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500 z naniesioną proponowaną lokalizacją zjazdu.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
- wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów,
- złożenie wniosku i wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.

 

 

 

 

2. Wykonanie projektu zjazdu zgodnie z warunkami podanymi w decyzji o lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej i przedłorzenie go do zaopiniowania w ZDP Słupsk. (Na tytułowej stronie projektu podać numer decyzji o lokalizacji zjazdu).

 

 

 

3. Po uzyskaniu pozytywnego zaopiniowania projektu zjazdu należy uzyskać w tutejszym zarządzie należy wystąpić z wnioskiem o budowę zjazdu.


WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony wniosek,
- informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- projekt zjazdu.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
- wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów,
- złożenie wniosku i wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.

 

 

 

B. W przypadku przebudowy zjazdu procedura przebiega jak przy budowie zjazdu lecz bez punktu 1.

 

 

 


DOKUMENTY I DRUKI DO POBRANIA:
1.Druk ZDP - lokalizacja zjazdu z drogi powiatowej