Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2022-05-26 14:50:10Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-05-26 14:49:58ZDP-GIZ.2611.6.2022“ Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadaniaKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-05-26 14:49:53zał. nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-05-26 14:46:20ZDP-GIZ.2611.6.2022“ Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadaniaKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-05-26 14:46:02Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-05-26 14:45:53Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-05-26 14:45:06ZDP-GIZ.2611.6.2022“ Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadaniaKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-05-26 14:38:18zał. nr 1 Formularz oferty dot. zadania nr 1.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-05-26 14:35:08SWZ Paliwa 2022.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-05-26 14:35:07ogloszenie o zamowieniu.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-05-26 11:47:34Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-05-26 11:45:07ZDP-GIZ.2611.6.2022“ Dostawa paliw płynnych dla potrzeb ZDP Słupsk” z podziałem na 2 zadaniaKobusiński MaciejUtworzenie dokumentu
2022-05-26 11:44:27Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-05-26 11:23:01zał. nr 7 Projekt umowy zadanie nr 2.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-05-26 11:23:00zał. nr 7 Projekt umowy zadanie nr 1.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-05-26 11:22:59zał. nr 6 Wykaz cen jednostk. brutto na dzień... - dot. zadania nr 2.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-05-26 11:22:58zał. nr 6 Wykaz cen jednostk. brutto na dzień... - dot. zadania nr 1.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-05-26 11:22:57zał. nr 5 Wykaz stacji paliw - dot zadania nr 2.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-05-26 11:22:56zał. nr 5 Wykaz stacji paliw - dot zadania nr 1.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-05-26 11:22:55zał. nr 4 Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-05-26 11:22:54zał. nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu zad nr 1.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-05-26 11:22:53zał. nr 2 oświadczenia wykonawcy z art 125 ust 1.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-05-26 11:22:53zał. nr 1 Formularz oferty dot. zadania nr 2.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-05-26 11:22:52zał nr 8 oswiadczenia rodo.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-05-26 11:22:52SWZ Paliwa 2022.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku