Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2022-06-29 12:34:26Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-06-29 12:34:16ZDP-GIZ.2611.7.2022 - Zakup kruszyw do remontów cząstkowych oraz do bieżącego utrzymania dróg wg potrzeb ZDP SłupskKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-06-29 12:34:00ZDP-GIZ.2611.7.2022 - Zakup kruszyw do remontów cząstkowych oraz do bieżącego utrzymania dróg wg potrzeb ZDP SłupskKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-06-29 12:32:41zawiadomienie o wyborze kruszywa.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-06-24 12:11:45Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-06-24 12:11:36roboczeKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-06-24 12:11:18Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-06-24 12:11:09roboczeKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-06-24 12:10:15Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-06-24 12:10:06roboczeKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-06-24 12:09:07Mapa stronyKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-06-24 12:08:51roboczeKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-06-24 12:08:43SWZ.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-06-24 12:01:27Zał. nr 8 Przedmiar robót.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-06-24 11:54:05roboczeKobusiński MaciejAktualizacja dokumentu
2022-06-24 11:45:44Zał. nr 16 - Pozwolenie na budowę_most Lubuń.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-06-24 11:45:41Zał. nr 11 - SST most LUBUŃ.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-06-24 11:45:28zał. nr 10 Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-06-24 11:45:27Zał. nr 9 Przedmiar robót.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-06-24 11:45:26Zał. nr 9 Koszorys ofertowy.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-06-24 11:45:25zał. nr 7 Projekt umowy.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-06-24 11:45:24zał. nr 6 Wykaz osób.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-06-24 11:45:23zał. nr 5 Wykaz robót.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-06-24 11:45:22zał. nr 4 szczegółowy opis przedmiotu.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku
2022-06-24 11:45:20zał. nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu.pdfKobusiński MaciejDodanie pliku