Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

  ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

                W SŁUPSKU

 


76-200 Słupsk tel.0-59-842-07-30
ul. Słoneczna 16e tel.0-59-842-02-69
NIP 839-25-73-515 REGON 770983124

Słupsk, dn. 12.05.2017 r.

ZDP-GIZ.2610.2017

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku zwraca się z prośbą o wycenę usługi pn. „Montaż barier energochłonnych w ciągu dróg powiatowych wg potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku i Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach”. Ofertę należy złożyć do dnia 19.05.2017 r. do godz. 12.00 w kopercie z dopiskiem „MONTAŻ BARIER ENERGOCHŁONNYCH” w sekretariacie ZDP Słupsk. Otwarcie złożonych ofert nastąpi o godz. 12.15 dnia 19.05.2017 r. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedno bądź dwa zadania.

 

Zakres prac:

Bariery należy zamontować zgodnie z załączonym wykazem na terenie:

 

1. Obwód Drogowy nr 1 w Słupsku:

A) droga powiatowa Nr 1161G Pustowo – Ciecholub:

- str. L: 200 mb,

B) droga powiatowa Nr 1165G Kępice – Biesowice:

- str. P: 200 mb,

C) droga powiatowa Nr 1201G Niepoględzie – Krosnowo (łuki) + demontaż zakopianki:

- str. L: 250 mb,

- str. L: 100 mb.

 

2. Obwód Drogowy nr 2 w Główczycach:

A) droga powiatowa Nr 1193G Warcimino:

- str. P:

długość czynna bariery: 126 mb,

odcinek początkowy: 4 mb – zakotwiony w gruncie,

odcinek końcowy: 4 mb – zakotwiony w gruncie,

rozbiórka barier betonowych: 130 mb,

B) droga powiatowa Nr 1139G Karżniczka:

- str. P:

długość czynna bariery: 32 mb,

odcinek początkowy: 4mb – zakotwiony w gruncie,

odcinek końcowy: 4mb – zakotwiony w gruncie,

- str L:

długość czynna bariery: 32 mb,

odcinek początkowy: 4mb – zakotwiony w gruncie,

odcinek końcowy: 4mb – zakotwiony w gruncie,

rozbiórka barier betonowych: 30 mb,

C) droga powiatowa Nr 1139G Damno – Damnica:

- str. P:

długość czynna bariery: 60 mb,

odcinek początkowy odchylony do zewnątrz: 4 mb – zakotwiony w gruncie,

odcinek końcowy: 4 mb – zakotwiony w gruncie,

rozbiórka barier betonowych: 60 mb,

D) droga powiatowa Nr 1120G Gardna Mała:

- str. P:

długość czynna bariery: 14 mb,

odcinek początkowy: 2mb – zakotwiony w gruncie,

odcinek końcowy: 2mb – zakotwiony w gruncie,

- str. L:

długość czynna bariery: 14 mb,

odcinek początkowy: 2 mb – zakotwiony w gruncie.

odcinek końcowy: 2 mb – zakotwiony w gruncie,

E) droga powiatowa Nr 1124G Smołdziński Las – Czołpino:

1) - str. P:

długość czynna bariery: 8 mb,

odcinek początkowy odchylony do zewnątrz: 3mb – zakotwiony w gruncie,

odcinek końcowy: 2 mb – zakotwiony w gruncie,

- str. L:

długość czynna bariery: 12 mb,

odcinek początkowy odchylony do zewnątrz: 3mb – zakotwiony w gruncie,

odcinek końcowy: 2mb – zakotwiony w gruncie,

2) - str. P:

długość czynna bariery: 7 mb,

odcinek początkowy odchylony do zewnątrz: 3mb – zakotwiony w gruncie,

odcinek końcowy: 2 mb – zakotwiony w gruncie,

- str. L:

długość czynna bariery: 4 mb,

odcinek początkowy odchylony do zewnątrz: 3 mb – zakotwiony w gruncie,

odcinek końcowy: 2 mb – zakotwiony w gruncie,

F) Do wykorzystania wg potrzeb:

długość czynna bariery: 54 mb,

odcinek początkowy: 4 mb – zakotwiony w gruncie,

odcinek końcowy: 4 mb – zakotwiony w gruncie.

 

 

Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2017 r.

 

 

Po otrzymaniu ofert i rozważeniu możliwości finansowych realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający może ograniczyć jego zakres.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

1. Treść zapytania w formacie pdf

2. Formularz do wypełnienia w formacie pdf