Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Archiwum - Zapytanie o cenę:


Rok 2022

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zapytanie ofertowe - zakup soli drogowej (bez transportu) na potrzeby ZDP Słupsk

 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zapytanie ofertowe - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP w Słupsku.

 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zaproszenie do złożenia oferty wycinka drzew z dn. 04.02.2022

 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco wytwarzanej w kotłach przewoźnych typu MAGMA

 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zapytanie ofertowe - Usługi cięcia pielęgnacyjnego korony drzew w pasach dróg powiatowych dla ZDP Słupsk

 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zapytanie ofertowe - Usługi wycinki zakrzaczeń w pasach dróg powiatowych dla ZDP Słupsk

 

ZDP-GKA.2610.2.2022 - Zapytanie ofertowe - Zakup samochodu osobowo-terenowego dla Zarządu Dróg Powiatowych wraz z dostawą do siedziby ZDP w Słupsku przy ul. Słonecznej 16E

 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)

 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zapytanie ofertowe - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)

 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zapytanie ofertowe - malowanie poziome

 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zapytanie ofertowe -zakup i montaż wyspowych progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym

 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zapytanie ofertowe przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smołdzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (Gmina Smołdzino)
 

ZDP-GIZ.2610.2022 - Zapytanie ofertowe Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetonowymi (Gmina Główczyce)

 

ZDP-GKA.2610.6.2022 - Zapytanie ofertowe - Rozbudowa zaplecza administracyjnego w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

 

Rok 2021

ZDP-GKA.2610.1.2021 - Zapytanie o cenę - Usługi sprzątania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

 

 

ZDP-GIZ.2610.1.2021 -Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa soli drogowej

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zaproszenie do złożenia oferty wycinka drzew

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zaproszenie do złożenia oferty wycinka drzew z dn. 15.02.2021

 

ZDP-GKA.2610.2.2021 - Konkurs ofert Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego

 

ZDP-GKA.2610.3.2021 - Zapytanie ofertowe - Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku

 

ZDP-GKA.2610.4.2021 - Zapytanie ofertowe - Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Dostawa emulsja asfaltowej kationowej C65B3 wg potrzeb ZDP Słupsk

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Jednokrotne profilowanie dróg gruntowych wraz z wynajmem równiarki wg potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku i Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zapytanie ofertowe - Dostawa soli drogowej na potrzeby ZDP Słupsk

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej 1119G od m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zapytanie ofertowe - zakup soli drogowej (bez transportu) na potrzeby ZDP Słupsk

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej 1119G od m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego – II zapytanie

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zaproszenie do złożenia oferty wycinka drzew z dn.01.12.2021

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zapytanie ofertowe - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)

 

ZDP-GIZ.2610.2021 - Zapytanie ofertowe - Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtały (Gmina Damnica)

 

Rok 2020

ZDP-GKA.2610.1.2020 - Zapytanie o cenę - Usługi sprzątania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

 

ZDP-GKA.2610.2.2020 - Zapytanie o cenę - Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

 

ZDP-GIZ.2610.2020 - ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dostawa paliw wg potrzeb ZDP Słupsk ”

 

ZDP-GKA.2610.11.2020 - Zapytanie o cenę - Zakup rębaka do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach

 

Rok 2019

ZDP-GKA.2610.2.2019 r - Zapytanie o cenę -  Usługi sprzątania  dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku


ZDP-GKA.2610.3.2019 r - Zapytanie o cenę - REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ


ZDP-GIZ.2610.2019 - Zapytanie o cenę - „Naprawa nawierzchni gruntowych dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego”


ZDP-GIZ.2610.2019 - Zapytanie o cenę - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice”


ZDP-GKA.2610.4.2019 - Zapytanie o cenę - Konkurs ofert na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS


ZDP-GIZ.2610.2019 - Zapytanie o cenę - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice” z dn.02.07.2019r.


ZDP-GIZ.2610.2019 - Zapytanie o cenę - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice” z dn.10.07.2019r.


ZDP-GIZ.2610.2019 - Zapytanie o cenę - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice” z dn.01.08.2019r.


ZDP-GKA.2610.4.2019 - REMONT POMIESZCZENIA BIUROWEGO I KORYTARZA WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

  • ZDP-GKA.2610.4-1.2019 - Wyjaśnienie dot. zapytania o cenę

  • ZDP-GKA.2610.4.2019 - Zaktualizowane zapytanie o cenę z dn.15.11.2019r. - REMONT POMIESZCZENIA BIUROWEGO I KORYTARZA WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT ELEKTRYCZNYCH


ZDP-GKA.2610.6.2019 - Zapytanie o cenę - REMONT POMIESZCZENIA BIUROWEGO I KORYTARZA WRAZ Z WYKONANIEM ROBÓT ELEKTRYCZNYCH z DN. 03.12.2019


ZDP-GKA.2610.8.2019 - Zapytanie o cenę - Zakup dwóch sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUV z napędem na cztery koła

  •ZDP-GKA.2610.8-1.2019 - Wyjaśnienie z dn. 13.12.2019

  •ZDP-GKA.2610.8.2019 - Uaktualniony wzór umowy z dn. 13.12.2019r.


ZDP-GKA.2610.9.2019 - Zapytanie o cenę - Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem

 

Rok 2018:

ZDP-GKA.2610.2.2018 - ZAPYTANIE O CENĘ - Usługi sprzątania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku


ZDP-GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - wycinka drzew usytuowanych na terenach gmin powiatu słupskiego w ciągu dróg powiatowych wraz z uprzątnięciem terenu po zakończeniu usługi


ZDP-GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP Słupsk


ZDP-GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - „Naprawa nawierzchni gruntowych dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego”


ZDP-GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - „Wycinka krzaków przydrożnych rosnących w ciągu dróg powiatowych wg potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku oraz Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach”


ZDP-GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - „Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w ciągu dróg powiatowych wg potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku oraz Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach wraz z uprzątnięciem terenu”

ZDP-GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę -„Koszenie traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku i Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach w 2018 r.”

ZDP-GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)”

ZDP-GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce (gmina Główczyce)”

ZDP.GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - „Dostawa znaków pionowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”

ZDP.GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - „Dostawa rur ocynkowanych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku”

ZDP-GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce (gmina Główczyce)” z dn.29.08.2018

ZDP-GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w zakresie przebudowy mostu...

ZDP-GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce (gmina Główczyce)” z dn.24.09.2018

ZDP-GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce (gmina Główczyce)” z dn.08.10.2018

ZDP.GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepoględzie (Gmina Dębnica Kaszubska)”

ZDP-GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główczyce (gmina Główczyce)” z dn.17.10.2018

ZDP.GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepoględzie (Gmina Dębnica Kaszubska)” z dn. 17.10.2018

ZDP.GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - Wycinka drzew usytuowanych na terenach gmin powiatu słupskiego w ciągu dróg powiatowych wraz z uprzątnięciem tereniu po zakończeniu usługi

ZDP.GIZ.2610.2018 - Zapytanie o cenę - „Dostawa mieszanki mineralno – asfaltowej na zimno z przeznaczeniem do remontów cząstkowych nawierzchni dla potrzeb ZDP Słupsk”

 

Rok 2017

ZDP-GIZ.2610.2017 - Zapytanie o cenę: „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Siemianice – Jezierzyce (Gmina Słupsk)”


ZDP-GIZ.2610.2017 - Zapytanie o cenę dot. „Montaż barier energochłonnych w ciągu dróg powiatowych wg potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku i Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach”

WYJAŚNIENIE TREŚCI I ZMIANY ZAPYTANIA O CENĘ oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT z dn 18.05.2017 - dot. MONTAŻU BARIER ENERGOCHŁONNYCH


ZDP-GIZ.2610.2017 - Zapytanie o cenę: "Koszenie traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku i Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach w 2017r."


ZDP-GIZ.2610.2017 - Zapytanie o cenę: „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Siemianice – Jezierzyce (Gmina Słupsk)”

!!!UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ UAKTUALNIONE ZAŁĄCZNIKI W DN. 07.07.2017r.


ZDP-GIZ.2610.2017 - Zapytanie o cenę: Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo – Runowo – droga krajowa nr6 (Gmina Potęgowo)

!!!UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ UAKTUALNIONE ZAPYTANIE O CENĘ Z DN. 17.07.2017r.


ZDP-GIZ.2610.2017 - Zapytanie o cenę: „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Siemianice – Jezierzyce (Gmina Słupsk)”


ZDP-GIZ.2610.2017 - Zapytanie o cenę:„Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej”


ZDP-GIZ.2610.2017 - Zapytanie o cenę:„Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej” - 31.10.2017


ZDP-GIZ.2610.2017 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1146G w m. Podgóry (Gmina Kępice)


ZDP-GIZ.2610.2017 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1164G w m. Biesowice (Gmina Kępice)


ZDP-GIZ.2610.2017 - Zapytanie o cenę: wycinka drzew usytuowanych na terenach gmin powiatu słupskiego w ciągu dróg powiatowych wraz z uprzątnięciem terenu po zakończeniu usługi


Rok 2016

ZDP-GKA.211.2.2016 - Zapytanie o cenę dot. "wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej"


ZDP-GKA.2610.1.2016 - Zapytanie o cenę dot. „Zakupu samochodu Suzuki Vitara 1.6 VVT, 4WD, 5MT, Premium, rocznik 2016"


ZDP.GIZ.2610.2016 - ZAPYTANIE OFERTOWE pn. "Wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-pamiątkowych..."