Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP-GIZ.2611.23.2022 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115G Wytowno-Bydlino – etap II (gmina Ustka)”

 

 

Załączniki do pobrania:

 

 

I. Ogłoszenie.

 

II. SWZ

 

1. zał. nr 1 Formularz oferty

 

2. zał. nr 2 Oświadczenia wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy PZP

 

3. zał nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu

 

4 zał. nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

5. zał. nr 5 Wykaz robót

 

6. zał. nr 6 Wykaz osób

 

7. zał. nr 7 Projekt umowy

 

8. zał. nr 8 Przedmiar robót

 

9. zał. nr 9 Kosztorys ofertowy

 

10. zał. nr 10 Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO

 

11. zał. nr 11 STWiOR branża drogowa

 

12. zał. nr 12 Projekt drogowy

 

13. zał. nr 13 Projekt stałej organizacji ruchu

 

14. zał. nr 14 Zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego

 

15. zał. nr 15 STWIOR oświetlenia drogowego

 

16. zał. nr 16 Projekt oświetlenia drogowego

 

UWAGA ! Zgodnie z działem A rodziałem X SWZ   oferta,  załączone do oferty oświadczenia i  dokumenty,

w tym kosztorys ofertowy powinny być podpisane elektronicznie:

kwalifikowanym podpisem lub  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 

 

!!! UWAGA !!! ZMIANY Z DN. 25.11.2022 ( z powodu awarii BIP umieszczone 26.11.2022)

 

I.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 

1. 23-1 Zmiany treści SWZ oraz terminu składania ofert.pdf

 

2. 23-2 Zmiany treści SWZ oraz terminu składania ofert.pdf

 

3. 23-3 Zmiany treści SWZ oraz terminu składania ofert.pdf

 

4. 23-4 Zmiany treści SWZ oraz terminu składania ofert.pdf

 

5. Wersje edytowalne formularzy - spakowane.

 

6. Zaktualniony w dniu 25.11.2022 zał. nr 1 Formularz ofertowy.pdf

 

7. Zaktualniony w dniu 25.11.2022 zał. nr 7 Projekt umowy.pdf

 

8. Zaktualniony w dniu 25.11.2022 zał. nr 8 Przedmiar.pdf

 

9. Zaktualniony w dniu 25.11.2022 zał. nr 9 Kosztorys ofertowy.pdf

 

10. Zaktualniony w dniu 25.11.2022 zał. nr 11 STWiOR_branża_drogowa

 

11. Zał. nr 17 STWiOR_zieleń

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

1. Informacja o kwocie - plik do pobrania pdf

 

INFORMACJE Z OTWARCIA Z DN. 30.11.2022

1. Informacje z otwarcia - plik pdf do pobrania

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE Z DN. 08.12.2022

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf do pobrania