Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

ZDP-GIZ.2611.4.2021 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)”

 

 

Załączniki do pobrania:

I. Ogłoszenie

II. SWZ

1. Zał. nr 1 - Formularz oferty

2. Zał. nr 2 - Oświadczenia wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy PZP

3. Zał. nr 3 - Zobowiązanie innego podmiotu dla zadania nr 1

4. Zał. nr 3 - Zobowiązanie innego podmiotu dla zadania nr 2

5. Zał. nr 3 - Zobowiązanie innego podmiotu dla zadania nr 3

6. Zał. nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

7. Zał. nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych dla zadania nr 1

8. Zał. nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych dla zadania nr 2

9. Zał. nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych dla zadania nr 3

10. Zał. nr 6 - Wykaz osób dla zadania nr 1

11. Zał. nr 6 - Wykaz osób dla zadania nr 2

12. Zał. nr 6 - Wykaz osób dla zadania nr 3

13. Zał. nr 7 - Projekt umowy dla zadania nr 1

14. Zał. nr 7 - Projekt umowy dla zadania nr 2

15. Zał. nr 7 - Projekt umowy dla zadania nr 3

16. Zał. nr 8 - Przedmiar robót dla zadania nr 1

17. Zał. nr 8 - Przedmiar robót dla zadania nr 2

18. Zał. nr 8 - Przedmiar robót dla zadania nr 3

19. Zał. nr 9 - Kosztorys ofertowy dla zadania nr 1

20. Zał. nr 9 - Kosztorys ofertowy dla zadania nr 2

21. Zał. nr 9 - Kosztorys ofertowy dla zadania nr 3

22. Zał. nr 10 - Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO dla zadania nr 1

23. Zał. nr 10 - Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO dla zadania nr 2

24. Zał. nr 10 - Oświadczenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, 14 RODO dla zadania nr 3

25. Zał. nr 11 - STWiOR branża drogowa

26. Zał. nr 12 - STWiOR branża mostowa

27. Zał. nr 13 - Decyzja ZRID

28. Zał. nr 14 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

29. Zał. nr 15 - Decyzja pozwolenie wodnoprawne na przebudowę mostu - zad nr 3

30. Zał. nr 16 - Projekt kanalizacji deszczowej

31. Zał. nr 17 - Projekt branży drogowej

32. Zał. nr 18 - Projekt branży mostowej 

33. Zał. nr 19 - Projekt stałej organizacji ruchu